KARRIERE

Fagforeninger saksøker Statoil

TIL SAK: - Vi har lenge forsøkt å løse saken internt i selskapet. Nå ser vi ingen annen løsning enn å ta saken til retten, sier Jan Olav Brekke i Lederne.
TIL SAK: - Vi har lenge forsøkt å løse saken internt i selskapet. Nå ser vi ingen annen løsning enn å ta saken til retten, sier Jan Olav Brekke i Lederne. Bilde: Erik Jørgensen
Dag Yngve Dahle
22. sep. 2011 - 07:07

Urolighetene i Statoil ble ikke mindre etter at Teknisk Ukeblad i fjor omtalte selskapets karaktersystem. En ny praksis i selskapet gjør at frontene hardner ytterligere til.

Svekkelse

Statoil-klimaet er såpass kaldt for tida at to fagforeninger nå går til det skritt å saksøke selskapet.

– Bakgrunnen for stevningen er en ny rotasjonsordning som Statoil har innført. Denne innebærer at samme person ikke kan være fulltidshovedverneombud i mer enn ett år om gangen. Det andre året må de være ombud i tillegg til sin vanlig fulltidsjobb. Som verneombud må man sette seg inn i en kompleks materie, og det tar gjerne ett år i full stilling før de har satt seg inn i sakene. Med dette får vi en uakseptabel svekkelse av ordningen, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne, til Teknisk Ukeblad.

Lederne organiserer ledere på ulike nivåer i selskapet.

Kritikerne mener at den bakenforliggende årsaken til Statoils rotasjonsgrep, er å kvitte seg med brysomme verneombud før de blir for flinke og før de utgjør en for stor byrde for selskapets ledelse.

Les også: Statoil gir ansatte karakterer

– Karakterskjemaet står til stryk

Umulig

Brekke sier det slik:

– Den nye ordningen gjør det vanskelig og til og med umulig for noen stillingsgrupper å gå inn i verneombudsposisjonen. Mange har ikke mulighet til å forlate sine driftsmessige arbeidsoppgaver siden de må erstattes av folk med samme kompetanse. Det gjelder ansatte med spesialistkompetanse som få eller ingen andre har, for eksempel kontrollromsteknikere, sier han.

Han mener konsekvensene av dette er klare:

– Ordningen innebærer at de som har utpekingsretten ikke kan bestemme hvem som skal være fulltidshovedverneombud. Dette styres nå av bedriften, og det mener vi er i strid med arbeidsmiljøloven. Bedriften får innflytelse over forhold som etter lover og forskrifter skal avgjøres av oss, sier Brekke.

Sier lite

Statoil har vært svært sparsomme med kommentarer til Teknisk Ukeblads artikler om selskapets karaktersystem. Denne tendensen ser ut til å vedvare.

– Vi ønsker ikke kommentere en pågående rettsprosess. Alle verneombud og hovedverneombud i Statoil vil ha en funksjonstid på to år. De har rett til å bruke den tid som er nødvendig for å utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte, sier Ola Anders Skauby, informasjonssjef i Statoil.

– Men hvorfor får de nå kun sitte ett år på full tid?

– For å ivareta dette vervet er det essensielt å ha kontakt med den operative hverdagen. Dette er bakgrunnen for modellen som legger opp til en veksling mellom verv og fag, sier Skauby.

En stevning er levert Stavanger tingrett. Rettssaken er ikke berammet ennå, men vil sannsynligvis gå av stabelen senere denne høsten.

Les også: Statoil lagrer karakterene i tre år

Øystein Michelsen: – Vi skal lære av våre feil

Les mer om: