KARRIERE

Færre studerer ute

Nedgangen er størst i Storbritannia. Her Cambridge University.
Nedgangen er størst i Storbritannia. Her Cambridge University. Bilde: Veslemøy Nestvold

Antall helgradsstudenter i utlandet

  • 1999-2000: 14.227 studenter
  • 2000-2001: 14.745 studenter
  • 2001-2002: 15.039 studenter
  • 2002-2003: 15.207 studenter
  • 2003-2004: 15.064 studenter
  • 2004-2005: 13.914 studenter
  • 2005-2006: 12.991 studenter
  • 2006-2007: 12.375 studenter

Kilde: Lånekassen

Tallet på utenlandsstudenter har falt gradvis siden 2002/2003, viser tall fra Lånekassen.

Markert nedgang

Da tok 15.207 norske studenter en hel bachelor-, master- eller -doktorgrad i utlandet. I 2005/2006 var antallet falt til 12.991 studenter.

Siden i fjor er antallet ytterligere redusert. Kun 12.375 studenter tok sin utdanning i utlandet i studieåret 2005-2007.

ANSA, interesseorganisasjonen for norske utenlandsstudenter, er bekymret.

Er kritisk

- Kunnskapsdepartementet har vært klar over denne utviklingen like lenge som oss, men de har enda ikke tatt grep som kan snu tallene, sier Anders Fjelland Bentsen, nyutnevnt president i ANSA.

Han gjentar ANSAs tidligere argumenter om at studielånet ikke dekker høye skolepenger.

- Nedgangen er sterkest i Storbritannia og Australia. I disse landene må norske studenter må ta opp høye lån i Lånekassen for å dekke skolepengene. ANSA mener at låneandelen i skolepengestøtten er for høy. Dersom myndighetene ville ha gitt mer stipend til å dekke skolepenger ville flere ha reist utenlands for å studere, sier ANSA-presidenten.

Hit drar teknologistudentene

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.