ARBEIDSLIV

Færre på uførepensjon

Det er 10.445 færre enn på samme tid året før. Økningen i antall nye uførepensjonister de første ni månedene i 2000 var mindre enn året før. Reduksjonen var på 10,5 prosent – 22.144 nye uførepensjonister i 2000 mot 24.245 de tre første kvartalene i fjor. Samtidig ble det registrert 5,1 prosent flere søknader om uførepensjon enn tilsvarende periode i fjor.

– Vi venter at dette igjen vil kunne føre til en økning i tallet på uførepensjonister, sier avdelingsdirektør Ola Heen Strømmen i Rikstrygdeverket. De siste årene har det vært en økning i avslagsprosenten fra 16 prosent i 1998 til 22 prosent i høst. (kd)

Les mer om: