Færre norske unntak

Norske forskrifter må revideres for at landets forpliktelser oppfylles etter EØS-avtalen. Statens Forurensningstilsyn (SFT) foreslår i en høring at norske unntak reduseres vesentlig.

Norske myndigheter og fagmiljøer har dessuten bidratt til å forbedre EUs regelverk for klassifisering og merking av kreftfarlige stoffer. SFT mener at EUs nye system er en god erstatning for dagens norske regelverk.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå