KARRIERE

Færre kvinner fullfører studiene

STUDIER: Færre jenter fullførte studieløpene sine i fjor i forhold til året før.
STUDIER: Færre jenter fullførte studieløpene sine i fjor i forhold til året før. Bilde: Dag Yngve Dahle
Stein Jarle Olsen
26. mai 2009 - 10:39

I skoleåret 2007/2008 var det for første gang siden 2001\2002 en nedgang i antall kvinner som fullførte en høyere utdanning, viser tall fra SSB.

Stabilt i realfagene

Det ble fullført færre utdanninger innenfor både helse-, sosial- og idrettsfag, mens tallet var relativt stabilt for realfagsutdanninger.

Størst økning var det innenfor økonomiske og administrative fag.

Totalt ble det gjennomført 34.100 utdanninger ved landets universiteter og høgskoler, ned fra 34.500 året før.

Les også:

Kunstig løft

Nedgangen stammer hovedsaklig fra utdanninger på høyt nivå (over 4 år, men utenom doktorgrader); der ble det fullført drøyt 9.400 utdanningsløp, ned hele 1.000 fra året før.

På lavere nivå (2-4 år) gikk tallet opp med 600 - fra 24.000 til 24.600.

– I første rekke er nedgangen et resultat av et kunstig løft i antall fullførte universitets- og høgskoleutdanninger på høyere nivå i 2006/2007. Utfasingen av enkelte utdanningsprogram ved overgang til ny gradsstruktur i høyere utdanning førte nemlig til en kraftig økning av fullførte utdanninger etter gammel gradsstruktur i 2006/2007 - spesielt innenfor Cand. polit., Cand. philol. og Cand.scient, skriver SSB i en melding.

Utenlandske doktorgrader

Mest kvinnedominert er fortsatt fagfeltene helse-, sosial- og idrettsfag, i tillegg til lærer- og pedagogikkutdanninger.

Der er henholdsvis 84 og 72 prosent av studieløpene fullført av kvinner. Innenfor naturvitenskap, håndverk og tekniske fag er det flest menn, nærmere bestemt 74 prosent.

Innenfor realfag ble hele 34 prosent av doktorgradene avlagt av utenlandske statsborgere. Det er langt over snittet, som er en av fire.

Kjernekraftstudent Sunniva Rose: – Ses på som litt dummere