ARBEIDSLIV

Færre investeringer neste år

Det er anslagene for industri, bergverksdrift og kraftforsyning som gir den negative prognosen.

Investeringsanslagene for 2003 er 12 prosent lavere enn for 2002. Metallindustrien, nærings- og nytelsesmiddelindustrien samt oljeraffinering og kjemisk industri bidrar sterkt til denne utviklingen.

Flere større prosjekter innenfor disse næringene går inn i en avsluttende fase. SSB understreker at er det knyttet stor usikkerhet til tallene.