Færre er ledige

Færre er ledige
JOBB: Det bedrer seg. Bilde: Dag Yngve Dahle

I perioden fra mai til juni falt arbeidsledigheten med 5.000 personer.

Det viser Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU).

Her er det flest ledige jobber

Nær 90.000 ledige

I mai var ledigheten på 3,2 prosent.

I juni var ledigheten redusert til 3,0 prosent, viser undersøkelsen.

Det er blant arbeidstakere over 24 år at arbeidsledigheten faller.

Totalt var 89.000 personer registrert som ledige eller var på tiltak i juni.  

Ledigheten dobles