IKKE SÅ ILLE: Det forekommer mange skader med lite kostnadsomfang, mens det heldigvis er få store og alvorlige skadetilfeller, slås det fast i en ny rapport om byggefeil. (Bilde: Claude Prigent/colourbox.com)

Færre byggefeil enn først antatt

Feil i statistikkgrunnlaget og feil tolkninger av en forskningsrapport fra 1994 har utløst de oppblåste tallene for byggeskader her i landet.

Har revurdert saken

Det mener forsker Thorbjørn Ingvaldsen ved SINTEF Byggforsk.

Han har revurdert sine tidligere beregninger av byggfeil og skader etter å ha gått gjennom nye data fra byggebransjen.

Ga et feil bilde av bransjen

– Jeg trakk noen konklusjoner på litt spinkelt grunnlag og var lite tydelig på usikkerheten i 1994. Siden det ikke gjort tilsvarende undersøkelser senere, har både usikkerhet og feil bruk av tallmaterialet gitt et galt bilde av bransjen, sier Ingvaldsen til E24.