Færder-forbindelsen skrumper inn fra fire til to felt. Fylket øyner mulighet til å spare opptil 1 milliard på prosjektet

Fylkesrådmannen foreslår for politikerne at Bypakke Tønsberg nedskaleres for å spare penger. Det vil å så fall bety at bruforbindelsen mellom Tønsberg og Færder blir på som 2-feltsvei.

Statens nei til å finansiere tilleggsutredninger om Øst-korridoren gjennom forskuttering av en fremtidig bompengeordning, gjør at fylket nå ser seg om etter muligheter for å kutte kostnader i Tønsberg-pakken.
Statens nei til å finansiere tilleggsutredninger om Øst-korridoren gjennom forskuttering av en fremtidig bompengeordning, gjør at fylket nå ser seg om etter muligheter for å kutte kostnader i Tønsberg-pakken.
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
27. mai 2020 - 07:58

Er fylkespolitkerne i Vestfold og Telemark enig i forslaget og vedtar å endre fastlandsforbindelsen fra 4-feltsvei til 2-feltsvei, vil man kunne oppnå betydelige besparelser på mellom 20 og 25 prosent av rammen for den allerede vedtatte løsningen.

I kroner kan det betyr mellom 750 – 950 millioner kroner spart. En sum som vil komme innbyggerne til gode gjennom reduserte bompenger, lokker fylkesrådmannen med i sitt forslag til vedtak i saken som skal behandles i fylkestinget 16. juni.

I saksframlegget kommer det fram at en 2-feltsløsning på deler av strekningen vil kreve fravik fra tunnelnormalene, slik at det må være politisk vilje til å utfordre vegnormalene. Det anbefales derfor at det gjennomføres en mer detaljert vurdering av dette tiltaket, inkludert en risikoanalyse.

Samtidig er det slik at en dersom en ny fastlandsforbindelse skal omprosjekteres fra fire til to felt må det påregnes om lag 12 måneder i tillegg til fremdriften skissert over. En omprosjektering vil være kostbar og må finansieres, men forventet gevinst er fortsatt betydelig.

Oppe i 5,2 milliarder kroner

Bypakke Tønsberg-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune og Færder og Tønsberg kommuner. Våren 2019 vedtok partene en interkommunal kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse fra Kolberg til Jarlsberg, med høy bru mellom Ramdal og Smørberg. 

Forbindelsen, som nå er oppi i en antatt kostnadsramme på 5,2 milliarder kroner,  har vært utredet i mange år og i mange runder. I desember 2018 ble partene i Bypakke Tønsberg-regionen enige om en intensjonsavtale om ny fastlandsforbindelse til Færder. Avtalen innebærer at det bygges bru fra Ramberg til Smørberg.

Utarbeidelse av detaljreguleringsplan for strekningen ble igangsatt sommeren 2019.

 

 Dette er fylkesrådmannens innstilling: 

  1. Fastlandsforbindelsen optimaliseres og bygges fortrinnsvis som en 2-feltløsning for å redusere økonomiske kostnader, klimakostnader og bompengebelastning for innbyggerne.
  2. Overordnet styringsgruppe i Bypakke Tønsberg-regionen får forelagt en oppdatert gjennomførings- og prosjektplan høsten 2020. 
  3. Øst-alternativet utredes ikke videre.

 

Nr. Prosjekt Investeringskostnader
(2017-kroner)

1

Ny fastlandsforbindelse 3800
2. Gang/sykkel/kollektivtiltak (min. 15% av
fastlandsforbindelse)
570
3 Hogsnesbakken (Løsning er ikke endelig avklart. Kostnad for en utvidelse av bakken er det som per nå er priset i pakken) 150
4. Teie 100
5. Tjøme 60
6. Utvidelse frem til E18 300
  Kompenserende tiltak 200
  Sum investering 5,2 mrd.
  Bomtakst klasse 1 (personbil), enveis-innkreving.
(Bompengeberegningen inkluderer fylkeskommunalt
bidrag fastsatt i intensjonsavtalen). Nedbetaling over 15 år.
Ca. 25 kr skiltet takst
(20 kr inkl. 20% brikkerabatt)
Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.