DATATELE

Facebook inntar bedriftene

DØGNFLUE ELLER VARIG NETTSAMFUNN? Facebook har blitt det største sosiale nettstedet i Norge i løpet av et par år. Staten bør ta nye nettfenomener i bruk, mener medieforsker.
DØGNFLUE ELLER VARIG NETTSAMFUNN? Facebook har blitt det største sosiale nettstedet i Norge i løpet av et par år. Staten bør ta nye nettfenomener i bruk, mener medieforsker.Bilde: Dag Yngve Dahle
Stein Jarle Olsen
13. juni 2007 - 07:04

Facebook

  • Grunnlagt av Harvard-studenten Mark Zuckenberg, Duskon Moskovitz og Chris Hughes i februar 2004 som et verktøy for å holde kontakt med medstudenter.
  • Opprinnelig kun tilgjengelig for amerikanske universitetsstudenter med en e-post-adresse som endte på .edu.
  • I 2005 spredte fenomenet seg til de fleste av USAs high schools, og til Storbritannia, Mexico, Puerto Rico, Australia og New Zealand, med en total brukerbase på rundt 11 millioner mennesker.
  • Åpnet for alle i september 2006.
  • Zuckerberg har sagt at han ikke vil selge hjertebarnet. Yahoo skal ha tilbudt så mye som en milliard dollar, mens Google ville by 2,3 milliarder dollar.
  • Har i dag ca 24 millioner brukere på verdensbasis, et tall som for tiden vokser med rundt 3 % hver eneste dag.
  • Antatt omsetning i 2007 ligger like i underkant av 1 milliard kroner, ifølge Wall Street Journal.

Den amerikanske forskeren og analytikeren i Accenture, Kelly Dempski, har det siste halvåret sett på hvordan virtuelle verktøy og tjenester som Facebook, Second Life og Messenger kan brukes i forretningsmessig sammenheng.

– Jeg tror sosiale nettverkstjenester som for eksempel Facebook i sterk grad vil gjøre inntog i bedrifter i tiden fremover. I Accenture har vi for eksempel det vi kaller "Accenture People Pages," hvor hver ansatt har sin egen profil. Dette gjør at vi kan samle sammen kunnskap og behandle den på en mye bedre måte, i tillegg til at det blir mye enklere for ansatte å se sin egen plass i bedriften, sier Dempski.

Han er senioranalytiker i rådgivningsgiganten Accenture.

Nye kanaler

Dempski mener det nå viser seg en rekke nye kommunikasjonskanaler som bedrifter kan bruke til å nå både kunder og ansatte.

Nettverdenen Second Life er en av disse. Nettverk gjennom spillkonsoller er en annen.

– Folks adferdsmønster endrer seg med tiden, og gamle kommunikasjonskanaler blir avleggs. Virtuelle verdener og sosiale nettverk representerer en av disse nye kanalene, og bedrifter kan uten tvil bruke disse til både markedsføring og internkommunikasjon, sier Dempski.

Unge krever informasjon

Forskeren peker på at den generasjonen som nå er i ferd med å etablere seg i arbeidslivet er vant til å ha direkte tilgang til informasjon døgnet rundt.

– Dagens unge har vokst opp med data og Internett og er mye mer krevende i forhold til teknologisk innovasjon enn hva man tidligere har vært vant til. De forventer at de teknologiske standardene skal være på topp hele tiden, og sosiale bedriftsnettverk er blant de tingene man vil se som følger av dette, sier Dempski.

Dempski mener globaliseringen gjør at behovet for tettere bedriftskommunikasjon stadig øker.

– Jeg jobber for eksempel mye sammen med forskere i Tyskland, og nettverket gjør at vi kan holde forskningssyklusen gående hele døgnet. Bedrifter viser større og større vilje til samarbeid på tvers av geografiske og organisatoriske noder, men verktøyene for å få dette til er fremdeles mangelfulle, sier forskeren.

Lukkede nettverk

Det har tidligere vært mye snakk om at for eksempel Facebook kan bidra til ukritisk publisering av sensitive opplysninger på Internett, og Lindorff er blant bedriftene som har forbudt ansatte å bruke nettsamfunnet. Dempski tror ikke fokuset vil være like sterkt fremover.

– I disse tidlige stadiene av nettsamfunnsbygging vegrer mange seg for å gi fra seg ulike opplysninger. Jeg mener at bekymringer ikke bør stå i veien for innovasjon, særlig siden det finnes så mange fordeler innen informasjonsdeling på dette området. Dessuten blir ikke problemet like stort i lukkede bedriftsnettverk, sier han.

Benytter Facebook

I media- og markedsselskapet Aegis Media lar man ansatte benytte Facebook i arbeidstiden. IT-sjef Tom Lorentzen synes ikke det er problematisk.

– Facebook er foreløpig såpass rent og enkelt at det ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko, og vi tillater dermed at ansatte benytter tjenesten mens de er på jobb. Likevel er det en del restriksjoner, blant annet for å unngå virusspredning. Vi har DnB Nor-episoden fra litt tilbake friskt i minne, sier Lorentzen.

Han mener Facebook bidrar sterkt til at skillet mellom jobb og privatliv viskes ut i mye sterkere grad enn før, og forteller at han har fått "overraskende mange" jobbhenvendelser via nettverket. Medieselskapet bruker også Facebook blant annet til å pleie kundeforhold.

– Det er ingen tvil om at Facebook gjør at man tar med jobben hjem, men det er også interessant ut fra et Human Relations-ståsted. Man kommer nærmere kollegene, både på godt og vondt. Det er litt som telefonkatalogen; jo flere som blir med, jo flere er det også interessant for, ler Lorentzen.

– Bare for de store

IT-sjefen tror Dempski har mye rett i at nettverkene også kommer til å infiltrere bedriftsmarkedet. Han tror likevel det hovedsaklig vil gjelde for de aller største selskapene.

– Det er nok vanskelig å få til et isolert internnettverk i bedriften, ettersom folk vil ha noe som speiler verden utenfor. Samtidig blir nok folk flinkere til å skjule pinlige ting på Facebook for gud og hvermann, slik at profiler der blir mer praktiske til bruk i jobbsammenheng. Forhåpentligvis åpner også Facebook opp for muligheten til å dele opp venner i ulike grupper slik at man selv kan bestemme hvem som får se hva i større grad, sier Lorentzen.

Det har tidligere vært vanlig å "google" potensielle nye medarbeidere i forkant av en ansettelse. Lorentzen tror Facebook i stor grad kan overta denne funksjonen.

– Jeg som IT-sjef ville benyttet Facebook for å sjekke kandidatene, ingen tvil om det. Samtidig skal man være relativt sær for at ting publisert der skal telle negativt. Hovedsaklig kan man se på interesse for ulike fagområder og selvfølgelig også kontaktnettverket, sier han.

– Pass på identiteten din

Også i IKT-bransjeorganisasjonen Abelia tror man på Facebook som kommunikasjons- og kontaktmedium. Fagansvarlig for it, telekom og nye medier i Abelia, Rune Foshaug, tror Facebook er et av de nettsamfunnene som kan overleve.

– Jeg ser ikke noe problematisk ved å benytte community-tjenester på nettet dersom det bidrar til å forenkle kommunikasjonen mellom mennesker og bedrifter, sier han.

Foshaug advarer likevel mot at man skal være relativt sikker på at man snakker med riktig person før man gjør jobbhenvendelser via Facebook.

– Det har jo vært en rekke episoder med folk som har blitt frastjålet identiteten sin på Facebook, og dette kan i mange sammenhenger gi et problem i forhold til nettsamfunnets troverdighet. Det overrasker meg likevel ikke at Facebook brukes i jobbsammenheng, ettersom antall brukere øker eksplosivt og fordi grensesnittet enn så lenge er såpass rent og enkelt, sier han.

Foshaug er optimistisk med tanke på den fremtidige IKT-utviklingen i Norge. Han peker blant annet på satsingen på integrerte operasjoner og behovet for samtidskommunikasjon i olje- og gassnæringen.

– IKT og elektronisk kommunikasjon er et meget viktig verktøy og innsatsfaktor for å modernisere blant annet offentlig sektor, olje- og gassindustrien og helsevesenet, og er helt vesentlig for at Norge skal kunne ta ut effektiviseringspotensialet som gjør at vi kan konkurrere i et stadig tøffere verdensmarked, sier han.Datatilsynet: -Hold igjen

– Det kan være problematisk om arbeidsgivere legger opp til utstrakt Facebook-bruk i jobbsammenheng, mener Datatilsynet

Datatilsynet har tidligere gått ut og advart mot manglende personvernhensyn på Facebook. Bedriftsfokuset er derimot nytt for dem. Informasjonsdirektør Ove Skåra sier til Teknisk Ukeblad at bedrifter må være ytterst varsomme med å gi ut opplysninger på Facebook.

– Det er viktig å tenke på at ingen ansatte vil kunne pålegges å legge ut detaljerte kontaktopplysninger på for eksempel Facebook. Den ansatte må ha mulighet til å si at jobb får være jobb og at privatlivet skal holdes utenfor, sier Skåra.

Han sier at Datatilsynet er oppmerksomme på alle henvendelser rundt Facebook-problematikken.

– Arbeidsgivere vil aldri kunne gå god for informasjonssikkerheten på Facebook, selv i internpost mellom ansatte. Ansatte som skulle reagere på at jobben krever at de bruker Facebook ville nok få stor interesse fra Datatilsynet dersom arbeidsgiver ikke ser at dette er problematisk, advarer Skåra.

Han presiserer imidlertid at det i utgangspunktet ikke er noe galt med Facebook, men peker på at alle skal ha rett til eget bilde.

– Ansatte må tolerere at bedriften legger ut jobbtelefonnummer, stillingsbeskrivelse og slike ting, men mange er skeptisk til publisering av personbilder. Derfor er det også mange bedrifter som lar være å bruke bilder på sine nettsider, og dette bør også gjelde for Facebook. Arbeidsgivere må ha en særdeles saklig grunn for å publisere både bilde og detaljerte opplysninger om sine ansatte, sier Skåra.

Les mer om: