Eras Metal i Høyanger ble torsdag stengt på dagen. De har sluppet ut over 50 ganger så mye kvikksølv som de har lov til.

Fabrikk stengt på dagen etter kvikksølvutslipp

Til tross for dette, skal ikke kvikksølvnivåene i luften i Høyanger være så høye at det gir fare for helseeffekter ved innånding.

Vil følge tett

– Statens forurensningstilsyn (SFT) vil likevel be Nasjonalt folkehelseinstitutt om å vurdere helsemessige effekter av utslippet. SFT vil også følge bedriften tett med nye kontroller og vurderer å anmelde forholdet til politiet, opplyser medierådgiver Reidar Evensen i SFT til bt.no.

Høyanger-fabrikken har også tidligere vært i SFTs søkelys etter utslipp av tungmetaller. I forrige måned vedtok bedriften en bot på 300.000 kroner for å ha sluppet ut rundt 125 kilo bly i Høyangsfjorden i 2006.

50 ganger over

Kvikksølvutslippene kan ha vært så høye som 55 kilo i året, mens tillatelsen fra SFT er på ett kilo kvikksølv i året.

– Vi er veldig lei oss for dette og skal jobbe for at det ikke skjer igjen, sier styremedlem Bror Magnus Heegaard i Eras Metal.

Ledelsen planlegger å installere et kvikksølvfilter før produksjonen kan settes i gang igjen 6. april.