PRODUKSJON

Fabrikk i verdensklasse

Det er lange industritradisjoner på Herøya i Porsgrunn.

Norsk Hydro har drevet industrivirksomhet der siden 1928. Den er i hovedsak knyttet til produksjon av gjødsel, magnesium og plast, samt forskningsvirksomhet.

I fjor ble det bestemt at magnesiumproduksjonen skulle avvikles. Scanwafer vurderte allerede på det tidspunkt å bygge en tredje fabrikk for produksjon av multikrystallinske silisiumskiver for solcelleindustrien, i tillegg til de to de har i Glomfjord. De benyttet denne anledningen til å sikre seg godt kvalifisert arbeidskraft med skifterfaring.

- Kombinert med solid infrastruktur og tilbud om etableringsstøtte var valget om etablering på Herøya enkelt, sier fabrikkdirektør Roar Karlsen.

Store planer

Fabrikken er bygget ny helt fra grunnen. Første spadetak ble tatt 1. april i fjor, og i september holdt man kranselag på nybygget. I disse dager forlater de første ferdige produktene den 7200 kvadratmeter store fabrikken.

- Full produksjonskapasitet på 20 millioner 125 x 125 mm store silisiumskiver i året, vil nås ved juletider. Det betyr en økning av Scanwafers totale produksjonskapasitet fra 55 millioner dm 2 til 87 millioner dm 2 årlig, sier Karlsen. Dermed er selskapet blant verdens tre største.

Scanwafer leier i dag et tomteareal på 30 mål av Norsk Hydro. Der er det plass til nok en fabrikk på samme størrelse som den eksisterende. Scanwafer har i tillegg opsjon på leie av ytterligere 30 mål. Karlsen ser ikke bort fra at opsjonen blir benyttet, men noe tidsperspektiv for dette vil han ikke ut med.

- Vi ser en enorm vekst i markedet for slike silisiumskiver, sier han. Verdens samlede produksjon av solceller utgjorde 560 megawatt i 2002. Fjorårets produksjonsvolum hos Scanwafer tilsvarte 46 megawatt. Dette gir selskapet en markedsandel på over åtte prosent av det totale solcellemarkedet og 15 prosent av det multikrystallinske markedet. Japan er største avtager for solcelleprodukter, tett fulgt av USA og flere land i Europa.

Verdensklasse

Fabrikken på Herøya er en videreføring av erfaringene fra fabrikkene i Glomfjord. Men det er lagt inn en rekke teknologiske forbedringer, både i materialstrømmen og i ulike automatiserte løsninger.

- Når vi først velger å bygge en fabrikk i Norge, er vi nødt til å velge det ypperste som finnes av produksjonsutstyr. Hele prosessen må bygges opp logisk, enkelt og så oversiktlig som mulig. Vi må være minst like gode til å produsere som Toyota, sier Karlsen, selv maskiningeniør fra NTH og med lang fartstid i Hydros bildelproduksjon.

- Og ikke minst, det skal være en trivelig arbeidsplass for alle, legger han til.

For de enkelte ledd i produksjonsprosessen er det inngått samarbeidsavtaler med utstyrsleverandører i en rekke land. Det er sveitsiske presisjonssager, engelske slipe- og vaskemaskiner og tyske smelteovner, selve hjertet i produksjonsprosessen.

- Vi har deltatt i teknologiutviklingen med noen av leverandørene og har sikret oss eksklusiv rett til bruk av en del av produksjonsutstyret for fremstilling av solcelleskiver. Virkningsgraden på våre produkter ligger ca 15%. over markedsgjennomsnittet for multikrystallinske solceller. Ingen slår oss i dag på pris pr watt, sier Karlsen.

Godt norsk

Han fremhever også avanserte norske bidrag blant leverandørene. Tronrud Engineering har levert automatiseringsutstyr til selve skiveproduksjonen. Det er den del av produksjonskjeden der produktenes kvalitet bestemmes.

Artech AS har levert automatiseringsutstyr for håndtering av silisiumblokkene, som er vesentlig forbedret i forhold til linjene i Glomfjord. Der foregår alt på ett sted. På Herøya blir blokkene transportert på bånd eller ved robothåndtering gjennom et antall produksjonsceller.

Karlsen tar oss med til et eget rom helt i enden av fabrikken, hvor det står tre svære tanker. - Dette er slurry-anlegget, alt levert av Storøy Elektro, sier han. Slurry er, for ikke-innvidde, skjærevesken, en blanding av silisiumkarbid og polyetylenglykol, som benyttes når blokken skjæres opp i tynne skiver.

Scanwafer inngikk for øvrig i fjor sommer en avtale med det tyske SiC Processing GmbH om gjenvinning av silisiumkarbid. De har bygget et helt nytt gjenvinningsanlegg som tas i bruk i disse dager. Det skal kun betjene Scanwafer. Inntil 80% av skjærevesken kan gjenvinnes.

- Dette gir en betydelig kostnadsreduksjon, og like viktig; en betydelig miljøgevinst, sier Karlsen.

Det er i det hele tatt gjort store miljøinvesteringer ved fabrikken på Herøya. Frierfjorden er nok belastet fra før. Et mekanisk renseanlegg reduserer utslipp av sagspon, og et biologisk renseanlegg skal sørge for at såpe og kjemikalier brytes ned før utslipp finner sted. I tillegg blir avfall og søppel fra fabrikken kildesortert og i størst mulig grad gjenbrukt.

Rene råvarer

Solcelleprodusenter benytter i en viss grad rest-silisium fra elektronikkindustrien. Men for å være sikret kontinuerlig tilgang til silisium-metall, inngikk Scanwafer i fjor en langsiktig avtale med Solar Grade Silicon LLC (SGS). Dette er et samarbeidsselskap mellom Scanwafers største aksjonær, norske Renewable Energy Corporation AS og ASiMI, et heleiet datterselskap av japanske Komatsu.

SGS har en fabrikk som tidligere laget silisium til elektronikkindustrien. Denne skal nå utelukkende levere tilstrekkelig ren silisium til solcelleindustrien.Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.