ARTIKKELSERIE-DATAFANGST

Fabelaktig finplanlegging

Bruk av dynamiske finplanleggingsverktøy, med simuleringsmuligheter, for industriproduksjon, øker leveringsdyktigheten, og kan være et glimrende verktøy for å fjerne flaskehalser.Kanskje på tide å gi Excel en pause?

Dynamiske finplanleggingsverktøy er et viktig bidrag til bedre leveringsdyktighet og økt effektivitet
Dynamiske finplanleggingsverktøy er et viktig bidrag til bedre leveringsdyktighet og økt effektivitet
23. jan. 2013 - 12:24
Vis mer

Av: Petter Bjerkeli, Novotek

Kanskje på tide å gi Excel en pause?

Automatiserings fagartikkelserie "Industriell IT fra A til Å" tar for seg hvordan ulike systemer innenfor industriell IT kan benyttes for å hjelpe produksjonsbedrifter med å produsere på en mer optimal og kostnadseffektiv måte. Første delen (denne) dekker finplanlegging av industriproduksjon.

De aller fleste produksjonsbedrifter gjør sin ordreregistrering og grovplanlegging i et ERP system (SAP, IFS, Movex/Lawson, Navision/Microsoft Dynamics, Visma etc.).

Finplanlegging

Finplanleggingen er neste trinn i prosessen. Den inneholder en mye mer detaljert plan, både med tanke på tid og ressurser (maskiner, utstyr, materialer, personell osv.). Når det gjelder finplanleggingen, er det mange som bruker regneark som Excel eller til og med helt manuelle papir/tavlesystemer. Ulempen med slike verktøy, er at de er lite fleksible ved endringer og ofte er tidkrevende i forhold til registrering og vedlikehold. Det finnes langt bedre alternativer for finplanlegging, verktøy som er spesielt utviklet med tanke på fleksibilitet og på optimal og kostnadseffektiv produksjon.

Forutsigbarhet og oversikt

 

De fleste systemene, for finplanlegging, kan kjøres både som enbruker- og som flerbrukersystem. For å optimalisere informasjonsflyten kan man i begge tilfeller også integrere systemet med både ERP (forretningssystem), MES (Manufacturing Execution System) og styresystemer i produksjonen.

Når det gjelder finplanlegging handler det først om fremst om forutsigbarhet og oversikt. Oversikt over hvilke ordre som til en hver tid kjøres, status, antall/mengde produsert til nå, hvor i produksjonen ordren har kommet, estimert tid til ferdigstillelse, forbruk av råvarer, nivåer i lagertanker etc.

Mange moderne systemer kan ved hjelp av et Gantt skjema gi en god grafisk oversikt. Her kan man ved hjelp av «dra og slipp» -funksjoner enkelt gjøre endringer og tilpasninger på planen.

Rask respons ved endringer

Å vite hvilke konsekvenser en endring i planen får, kan være vitalt. Hvordan vil for eksempel en hasteordre påvirke leveringstiden til andre, planlagte ordre? Hvordan er det med bemanningen, vil man måtte jobbe overtid for å få en ordre ferdig? Hvordan er det med tilgjengeligheten på råvarer? Et finplanleggingssystem vil la deg operere med flere kopier av en plan og mulighet for å simulere endringer, uten å påvirke den gjeldende planen. Ved å se hvilke konsekvenser endringer gir, kan man med større sikkerhet gi kundene raskere tilbakemelding i forhold til eventuelle endringer av leveringstid.

Forutsigbarhet og oversikt øker leveringsdyktigheten og er for mange bedrifter et «være eller ikke være». En av de store fordelene, med et finplanleggingsverktøy, er evnen til å raskt håndtere endringer i planen. Her sparer man enormt mye tid i forhold til Excel-basert finplanlegging. Om man legger inn en hasteordre, vil planen automatisk bli oppdatert og forskjøve de andre ordrene i planen. Umiddelbart ser man altså hvordan dette vil påvirke produksjonen.

Fjerner flaskehalser

Eksempel på skjermbilde i finplanleggingssystemet ROB-EX.
Eksempel på skjermbilde i finplanleggingssystemet ROB-EX.
 

En annen vesentlig fordel, med et finplanleggingsverktøy, er at det er enklere å oppdage potensielle flaskehalser i produksjonen. Med full oversikt over alle kapasiteter i produksjonen kan man enkelt omdirigere en ordre, fra en maskin med stor kapasitet, til en med liten, og dermed frigjøre kapasitet til å produsere en annen ordre der leveringstiden er kortere og mer kritisk. Alternativt kan man i noen tilfeller produsere samme produkt på flere maskiner parallelt. Slike vurderinger krever altså at man har oversikt og ser konsekvensen av endringene. Det gir fleksibilitet i produksjonen! 

Integrasjon med styresystem

Ved å integrere finplanleggingssystemet direkte med styresystemene, vil man automatisk kunne få oppdatert finplanleggingssystemet med relevante produksjonsdata som for eksempel status, hvor mye som faktisk er produsert, omstillingstider, nedetid, forbruk av råvarer, nivåer i lagertanker etc. Resultatet er en vesentlig raskere og mer nøyaktig oversikt enn ved manuell registrering.

Integrasjon med ERP og MES

Mange finplanleggingssystemer kan også integreres mot bedriftens ERP system. Grovplanen fra ERP systemet (for eksempel ordrenummer, batch id, varenummer, mengder/antall etc.) vil enkelt kunne lastes ned i finplanleggingsverktøyet for mer nøyaktig planlegging. I finplanleggingsverktøyet sørger man for at ordrene blir planlagt utført med rett prioritet, til riktig tid, produsert på riktige maskin(er), i rett rekkefølge, med rett mengde personell etc. Ved integrasjon med et MES system, eller direkte mot produksjonsstyresystemene, kan man også automatisk oppdatere ERP systemet med ferskere informasjon. Og beslutninger kan dermed tas raskere og på et bedre grunnlag.

Alarmhåndtering

Mange systemer har også muligheten for å gi en alarm når ordren nærmer seg, eller passerer, et leveringstidspunkt. På den måten kan kundene varsles tidligere i forhold til forsinkelsen og hvor lang den evt. blir.

En levende plan for alle

Et finplanleggingssystem kan integreres med både ERP (forretningssystem), MPS (materialplanleggingssystem), MES og styresystemene i produksjonen
Et finplanleggingssystem kan integreres med både ERP (forretningssystem), MPS (materialplanleggingssystem), MES og styresystemene i produksjonen
 

For å kunne oppnå virkelig effektivitet i produksjonen, kreves et nært samarbeid mellom produksjonsplanleggeren og produksjonspersonellet. Det er alles ansvar å realisere produksjonsplanen. Den bør dermed kunne sees av alle involverte på en enkel måte. Best effekt har den når operatører i produksjonen grafisk kan se produksjonsplanen og direkte kan rapportere inn til planleggingssystemet, samt direkte se hvordan en forsinkelse i en operasjon påvirker fremtidig arbeid.

På denne måten blir også en produksjonsplanlegger i kontinuerlig kontakt med produksjonen og kan raskt forandre planen om produksjonen går raskere, eller langsommere, en planlagt. Dessuten får hver operatør en kontinuerlig oppdatering på hvor mye tid som er planlagt for hver operasjon, og hvilken belastning som kan forventes i den nærmeste framtid. En slik produksjonsplan blir til og med en viktig kilde for salgsavdelningen, som lett kan se hvor mye kapasitet som finnes igjen, og når nye ordre kan produseres. En sentral, tydelig og dynamisk produksjonsplan, som alle kan ta del av i sanntid, blir også en levende plan.

Fordeler

Om man produserer forskjellige produkter på samme maskin eller linje, kan det i visse sammenhenger være en fordel å produsere visse produkter etter hverandre. Om man kjenner omstillingstiden, mellom de ulike produktene, kan planleggeren ta hensyn til dette for å sørge for å produsere produkter som gir kortere omstillingstid om de blir produsert etter hverandre. Da unngås unødvendige stopp, tapt produksjon og det kan derfor produseres mer optimalt.

Her er noen av de resultatene som meldes fra bedrifter som i dag bruker slike verktøy:

 • God overblikk over ordrestatus og produksjon
 • God overblikk over den samlede kapasitet og belastning
 • Bedre fleksibilitet ved uforutsette endringer. Responstider blir redusert fra dager til minutter
 • Reduksjon av ”flaskehalsproblemer”
 • Bedre utnyttelse av ressurser
 • Redusert gjenomløpstid
 • Bedre utnyttelse av kapasiteten
 • Tilfredsstiller kundenes behov i forhold til leveringstid
 • Bedre leveringsdyktighet 
 • Opptil 50 prosent mindre tid går med til planlegging
 • Opptil 30 prosent reduksjon av omstillingstid
 • Opptil 20 prosent økning i effektivitet

Produksjonen kan gjøres vesentlig mer optimal og kostnadseffektiv. Det er uten tvil mange fordeler, og mye å hente, ved å investere i et godt system for finplanlegging. 

Fakta/bakgrunn

Å overholde leveringstider og samtidig utnytte produksjonsapparatet på en optimal måte, i et stadig mer krevende marked, er en utfordrene oppgave for de fleste produksjonsbedrifter.

Mange har problemer med å gi sine kunder leveringstider de faktisk klarer å overholde. Mange mangler oversikt over igangsatte ordre og forløpende status på disse. Mange vet ikke hva kapasiteten i produksjonen er, hva som finnes på lager av råvarer, hvilket personell som er tilgjengelig etc.

Dårlig planlegging vil kunne gi mange uheldige konsekvenser. På en annen side, de som faktisk klarer å planlegge på en skikkelig måte, vil kunne høste mange store fordeler.

Produksjonsplanleggeren og andre som jobber med planlegging sitter her i en nøkkelposisjon når det gjelder å påvirke disse tingene. De har i dag en større utfordring enn tidligere, men ved hjelp av riktige verktøy blir det langt enklere!

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.