SAMFERDSEL

Få vil bli regionvegsjef

Få eksterne er å finne som kandidater til de nye lederstillingene i etaten. Det er med andre ord ikke de store overraskelsene å se ved gjennomgangen av søkerlistene til de fem viktige regionvegsjefstillingene.

De fleste er kjente navn innen Statens vegvesen, og få utenfor etaten har sett muligheter med disse nye toppjobbene som kanskje i enda større grad enn tidligere etterspør kunnskaper i ledelse, administrasjon og offentlig forvaltning enn behovet for vegfaglig ingeniørkompetanse.

Mere overraskende er det at så mange av dagens vegsjefer ikke er å finne på søkerlistene. Markante og dyktige folk som Svein Fyksen i Akershus, Karl Melby i Møre og Romsdal, Tor Geir Espedal i Møre og Romsdal er ikke å se på noen søkerlister. Heller ikke Lars Lefdal i Sogn og Fjordane, Odd Bardal i Sør-Trøndelag, Eilif Mathiesen i Troms og Finnmarks vegsjef Geir Johnsen har søkt nye lederjobber i systemet. Men alle disse begynner å nærme seg pensjonsalderen, og er av den grunn kanskje mere opptatt av å kunne bo og jobbe lokalt, framfor å måtte pendle til en en av de nye "vegregionhovedstedene".

Region Øst

Bortsett fra to søkere som ønsker å beholde anonymiteten, er det bare fire søkere til stillingen som regionvegsjef for området som strekker seg fra Tynset i nord til Halden i syd, inkludert landets hovedstad. Dagens vegsjef i Oslo, Sidsel Sandelien (57) er ikke overraskende å finner på denne søkerlista, det samme er hennes kollega i Østfold Olav Sætre (55). Avdelingsdirektør i Vegdirektoratet, Per Morten Lund (45) har også søkt. Eneste eksterne kandidat er Jan Inge Aasen (45), som i dag er underdirektør i Skattedirektoratet.

Region Sør

Olav Sætre er også å finne blant søkerne til stillingen som regionsjef med hovedsete Arendal. Han får konkurranse fra tre andre vegsjefer; Andreas Setsaa (56), som egentlig er vegsjef i Vest-Agder, men som har vært "stand in" det siste halvåret i Oppland. Også Bjørn Cato Hustvedt (56) fra Telemark og Olav Ellefset (55), vegsjef i Aust-Agder med permisjon for oppdrag i Tanzania, er søkere her.

Også til region sør er det to søkere som ønsker konfidensiell behandling.

Region Vest

Her stiller naturlig nok dagens vegsjef i Hordaland, Ole Christian Torpp 59), som en av de mest aktuelle søkerne. Fra vegvesenet søker også utbyggingssjefen i Hordaland, Øivind L. Søvik (60) og tunnelsjef Audun Aaland (47).

Spennende for denne stillingen er at man har fått flere eksterne søkere som kan tenke seg vegvesenet som framtidig arbeidsplass. Et kjent navn fra vegmiljøet er professor Ivar Horvli (51) ved institutt for veg- og jernbanebygging ved NTNU i Trondheim, en faglig meget sterk kandidat som også er å finne som søker for den tilsvarende stillingen i regiom Midt-Norge. Hans sterkeste kandidatur er nok til stillingen som leder for den nye avdelingen for sikkerhet og teknologi, hvor Horvli også er en av søkerne.

Andre søkere til region Vest er ass. fylkesmann i Sogn og Fjordane, Ingrid Bjørkum (45) og fysikklærer Bengt Drageset (49).

Region Midt-Norge

Dagens utbyggingssjef ved vegkontoret i Akershus, Elisabeth Schjølberg (45), er etter vår mening en meget sterk kandidat til denne stillingen, og kampen vil nok stå mellom henne og dagens vegsjef i Nord-Trøndelag, Ingvar Tøndel (58). Schjølberg markerte seg raskt i Statens vegvesen som svært dyktig både faglig og som leder, et inntrykk som hun har befestet i de siste årene som utbyggingssjef i Akershus. Dessuten bør både kjønn og alder være til hennes fordel i denne sammenheng. Elisabeth Schjøberg og Sidsel Sandelien er to meget sterke regionvegsjefkandidater, og det er ikke for mye forlangt at to av fem regionvegsjefer bør være kvinner.

Andre søkere i midt-norge er utbyggingssjefen i Sør-Trøndelag Arne Magne Feragen (52), utbgyggingssjefen i Nord-Trøndelag, Olav Kåre Fuglem (54) og Ivar Horvli fra NTNU.

Region Nord

Selv om Elisabeth Schjølberg er søker også til denne stillingen, mener vi at dagens vegsjef i Nordland, Arne Løvmo (61), ruver litt mer enn de andre søkerne. Hans posisjon i Nordland er utrolig sterk, og hans ledelse av vegkontoret har skapt respekt både internt og ekstrent. En faglig konkurrent blir imidlertid Torbjørn Naimak (53). Han opprinnelig utbyggingssjef i Troms, men har det siste året vært vegdirektør Søftelands høyre hånd i omstillingsprosessen.

Også Utbyggingssjefen i Troms, Stein Johansen (40) og produksjonssjefen i Nordland, Harald Rostad (43) er søkere til sjefstillingen for Nord-Norge.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.