Få søker om støtte til utslippsfrie byggeplasser

Enova etterlyser helthetlige søknader om støtte til utslippsfrie bygge- og anleggplasser. Regjeringen lover flere innovative anskaffelser for å kutte utslipp.

Få søker om støtte til utslippsfrie byggeplasser
Den elektriske gravemaskingen Zeron er blant svært få som i dag er tilgjengelig. I tillegg er elektrisk infrastruktur en utfordring, og kommunene stiller i liten grad krav. Foto: Nasta

– Enova støtter noen prosjekter for anleggsmaskiner, men per i dag får vi svært få søknader om helhetlige løsninger for utslippsfire byggeplasser