ARBEIDSLIV

Få nye IKT-jobber

Finn Halvorsen
10. nov. 2004 - 07:51

Aetats tall for september viser en arbeidsløshet på 3,7 prosent for systemutviklere, programmerere, dataingeniører og datateknikere.

Det betyr at det var 2118 helt arbeidsledige innenfor IKT-yrkene ved utgangen av september, en nedgang på 185 sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

Sysselsettingstallene stemmer med undersøkelser Abelia har gjort. Abelias tall viser dessuten at de bedriftene som har utenlandsaktivitet ville øke sine investeringer mer i utlandet enn i Norge.

- Det er en utfordring for regjeringen å legge til rette for at vi også får en vekst i sysselsettingen i Norge for kunnskapsbedriftene, sier leder for næringspolitisk avdeling i Abelia, Arve Aasmundseth.

Han peker spesielt på at regjeringen i statsbudsjettet må øke innsatsen for å skape mer forskning og Abelias advokater har daglig kontakt med IKT-bedriftene. De merker at det har blitt betydelig færre spørsmål knyttet til nedbemanninger.

- Dette tolker vi til at det snart vil komme ny sysselsettingsvekst i bransjen, sier Aasmundseth.