KARRIERE

Få nordmenn bryr seg om karrierehopp

Slips. Jobb. Arbeidsliv. Arbeid. Arbeidstaker. Dress. Jobbantrekk.
Slips. Jobb. Arbeidsliv. Arbeid. Arbeidstaker. Dress. Jobbantrekk.Bilde: colourbox.com
Dag Yngve Dahle
29. juni 2011 - 10:26

Det viser en storstilt undersøkelse blant 15.000 ansatte i 29 land gjennomført av det internasjonale rekrutteringsselskapet Randstad.

Dette motiverer oss

Det gode liv i Danmark

I undersøkelsen ble ansatte blant annet spurt om hvor fokuserte de er på å bli forfremmet ("get a promotion").

Resultatene avdekker klare forskjeller mellom folk i ulike land.

Andelen som sier at de er svært eller noe fokusert på å bli forfremmet er lavest i Danmark.

Der er fem prosent svært opptatt av det, mens 25 prosent er noe fokusert på det.

Ut fra denne undersøkelsen kan danskene ses på som de desidert minst karrieremessig ambisiøse i Europa.

Starttrøbbel gir luselønn

Skiller seg ut

For gapet opp til neste land på lista er åpenbart. Andelen er nest lavest i Sverige, der syv prosent er svært fokusert på forfremmelser mens 31 prosent er noe fokusert på det.

Deretter følger Norge. Åtte prosent av oss er svært fokusert på forfremmelser. Som i Sverige er 31 prosent noe fokusert på det.

De skandinaviske landene er altså i en særstilling fordi få skandinaver synes det er viktig å stige i gradene og få en jobb med mer ansvar og lederoppgaver.

Det kan selvsagt ha noe å gjøre med at lønnsforskjellene er mindre i Skandinavia enn i de fleste andre land. Vår sammenpressede lønnsstruktur gjør at det er mindre å hente lønnsmessig på å stige i gradene enn i andre land. Høy levestandard kan også spille inn.

Også i Polen er fokuset på karrierehopp lavere enn i andre land.

CV-en som gir jobb

Ambisjoner i sør

I den andre enden av skalaen finner vi Italia. Der gir 29 prosent uttrykk for at de er svært fokusert å forfremmelser. 53 prosent er noe fokusert på det.

Italienerne kan dermed ses på som de mest ambisiøse i Europa.

Også i Frankrike, Slovakia, Tyrkia og Tyskland, et land med moderate lønnsforskjeller, er mange opptatt av å bli forfremmet.

Utenfor Europa er de mest ambisiøse arbeidstakerne å finne i Mexico og India, også det land med store samfunnsmessige ulikheter mellom folk og klare lønnsforskjeller.

Utbredt

Geir Dølvik, administrerende direktør i Manpower Professional Engineering, avviser ikke at våre kolleger i andre land kan ha et sterkere karrierefokus enn det nordmenn har.

– Vårt inntrykk er at også nordmenn er opptatt av forfremmelser. Jeg mener at nordmenn er ambisiøse og ønsker og gjøre karriere. Men alt er relativt, sier han til Teknisk Ukeblad.

Han fortsetter slik:

– Det kan jo være at dette er enda mer utpreget i andre land. Jeg tror vi er ganske flinke til å unngå å gjøre gode selgere til dårlige salgssjefer, sier Dølvik.

Her gir utdanningen deg mest

Les mer om: