Eva Solvi er utpekt til å bygge opp Transnova, som skal fremme miljøvennlig transport på vegne av myndighetene. (Bilde: Jarle Skoglund)

Eva Solvi skal lede Transnova

  • arkivnyheter

Transnova er vegsektorens variant av Enova og et statlig prosjekt som skal fremme mer miljøvennlig transport i Norge. Prosjektet er organisert under Statens vegvesen og lagt til Teknologiavdelingens kontor i Trondheim.

Stortinget bevilget over statsbudsjettet for 2009 50 millioner kroner til opprettelse av prosjektet Transnova. Som en del av tiltakspakken regjeringen la frem i slutten av januar i år, er det foreslått 50 millioner kroner til utbygging av ladestasjoner for elbiler. Transnova skal også administrere støtteordningen for utbygging av ladestasjoner.