PRODUKSJON

Europas største

Leif Haaland, Knut StrømLeif Haaland, Knut StrømLeif Haaland, Knut Strøm
5. des. 2002 - 12:55

Det yrer av liv i Sunndal. Statsministerens besøk 3. desember var som en ekstra skumtopp på det opprørte bygdehavet.

I den vesle bygda er inntil 8000 anleggsarbeidere i full sving for å fullføre det største landbaserte byggeprosjektet i Norge etter Gardermoen.

Totalt 2000 årsverk går med når Hydro betaler 5,6 milliarder kroner for å få Europas største verdens reneste aluminiumsverk. Det er også blant de mest effektive.

- Mange alternativer ble vurdert før valget falt på fortsatt drift ved Hydro Aluminium Sunndal på Sunndalsøra, sier oppdragsleder Anton H. Husøy . Han har daglig, overordnet ledelse for moderniseringen og utvidelsen ved verket. - Videre utbygging på Sunndalsøra viste seg å være det beste prosjektet. Da kunne en del eksisterende infrastruktur utnyttes, og vi fikk best mulig utbytte av tidligere investeringer.

Gode slitere skiftes

Nå bytter de omsider ut de 300 gjenværende, effektive Søderberg-cellene som har produsert aluminium på Sunndal i snart 50 år. Selv om de har lave utslipp, fyller de ikke morgendagens miljøkrav. De skal gradvis erstattes av 340 nye elektrolyseceller som hver kan produsere 1900 kg aluminium i døgnet.

Dermed øker årsproduksjonen fra 66.000 tonn til 328.800 tonn. I tillegg kommer legeringsmetall og omsmeltet metall, slik at totalproduksjonen kan bli 370.000 tonn når anlegget står ferdig i 2004. Produktiviteten pr. ansatt blir mer enn fordoblet. Nå blir det også radikale forbedringer på miljøsiden med en mer miljøvennlig produksjon enn noen gang tidligere.

- Dersom forutsetningene slår til blir det små miljøproblemer lokalt både for jordbruket og befolkningen, sier miljøvernrådgiver Carl S. Bjurstedt i kommunen. For Sunndal er mer enn aluminium, det er også en av de største jordbrukskommunene i Møre og Romsdal. Han husker at for ti år siden hadde eplene i hagen et tjæreaktig belegg av PAH-holdig støv som måtte skrubbes bort før de spiste dem.

- I dag kan det ikke produseres melk nærmere enn to mil fra fabrikken. Når nybygget er ferdig, håper jeg denne sonen halveres, sier overingeniør Øyvind Johansen i Hydro Aluminium Sunndal.

Nybygg og produksjon

Utvidelsen på Sunndalsøra skjer ved bygging av et nytt elektrolyseanlegg. Hydro har selv utviklet den nye teknologien. Moderniseringen av verket er delt inn i tre nesten like seksjoner. Seksjon 1 ble offisielt åpnet nå i desember, etter en testperiode som startet 28. oktober. Det er tre uker før planlagt. Den består av 108 celler med en årskapasitet på ca. 76.000 tonn og vil komme i full drift i februar 2003. Seksjon 2 fases inn våren eller sommeren 2003 og Seksjon 3 sent i 2004, slik at det er full produksjon før årsskiftet. Helt ferdig er ikke anlegget, da en del servicebygg først ferdigstilles i 2005.

En stor utfordring i prosjektet er logistikken. Området hvor byggingen skjer er svært begrenset, samtidig som det foregår døgnkontinuerlig produksjon av aluminium og anoder. Dette har gjort at prosjektet har fått en ekstra utfordring.

Ved full produksjon i det nye anlegget i tillegg til dagens anlegg, vil behovet for elektrisk energi øke til om lag 4850 GWh. I 2001 brukte aluminiumverket i Sunndal 2687 GWh. Selv om forbruket øker, vil forbruket for hver kilo produsert aluminium gå ned med 23 prosent ved overgang fra Søderberg-teknologi til moderne teknologi.

Norsk Hydro dekker sin produksjon av aluminium gjennom kraftproduksjon til Hydro Energi, langsiktige avtaler med Statkraft og andre avtaler. - Det er ingen spesielle kraftkontrakter knyttet til Sunndalsøra, forklarer informasjonssjef Thomas Knutzen i Hydro Aluminium.

Etter at utbyggingen er ferdig, vil det være et udekket kraftbehov på 4-8 prosent, men dette anser Hydro som en komfortabel situasjon. Det er ingen grunn til å inngå ytterligere kontrakter i forbindelse med utbyggingen på Sunndalsøra.

Som en følge av utbyggingen på Sunndalsøra, og for å sikre forsyningen av elektrisk kraft i Møre og Romsdal, skal Statnett bygge en ny 130 km lang kraftledning mellom Klæbu i Sør-Trøndelag og Sunndalsøra.

Bedre produktivitet

Bemanningen ved metallverket blir redusert med rundt 80 årsverk til ca. 850 årsverk i 2004. I dag produseres det 200-230 tonn pr. årsverk, mens de etter utbyggingen regner med en produktivitet på hele 570 tonn pr. årsverk.

Hydro Aluminium Sunndal bruker i dag større mengder propan og olje i til anodebrennovn og i støperi. Ved moderniseringen vil man konvertere til flytende gass. Selskapet Naturgass Vest A.S, Kollsnes, skal bygge tre lagertanker, hver på 450 kubikkmeter, pluss fordampere og målestasjon på det som i dag er et deponiområde.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Et viktig skritt mot enda smartere boliger
Et viktig skritt mot enda smartere boliger

LNG-terminalen skal settes i drift i oktober neste. Det årlige behovet for LNG ventes å bli 8500 tonn, tilsvarende en energimengde på omlag 120 GWh. Det betyr at en LNG-båt vil anløpe hver 18. dag.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.