IKT

Europas Silicon Valley - uten nordmenn

Daniel Rees
24. apr. 2006 - 14:21

Norsk næringsliv avventende

Norske selskaper Teknisk Ukeblad har snakket med er skeptiske til hva de kan tjene på tettere kontakt med Sophia Antipolis.

Nera er en global leverandør av trådløse teknologiløsninger og har avdelinger i 27 land, men er ikke etablert i Frankrike. Informasjonsdirektør Helge Skår kjenner ikke til parken i detalj, men tror at aktiviteten og fokuset i Sophia Antipolis ikke er relevant for selskapet.

– Det franske markedet har ikke topprioritet hos oss for øyeblikket, dels på grunn av at markedet er modent og dels på grunn av sterk konkurranse fra godt etablerte nasjonale leverandører, sier Skår.

Forskningssjef i Telenor Hans Christian Haugli i Telenor ser heller ikke på Sophia Antipolis som et spesielt interessant område for sin bedrift. Telenor har heller ikke aktivitet i Frankrike.

– Jeg tror veldig på klyngeteorien, jeg har selv sett den i praksis gjennom 10 år i Ottawa i Canada. Men for meg er ikke Sophia Antipolis noe spesielt, området har ikke noen sentral betydning i forhold til vår virksomhet, utover at vi deltar på jevnlige møter i ETSI (European Telecommunications Standards Institute), sier Hans Christian Haugli.

Trondheim kan bli Norges Sophia

Det er ingen overraskelse at IT-Fornebu ikke har blitt noen stor suksess, mener sivilingeniør Morten Gavlen. Han mener man har satset i feil by.

– Hele poenget med en teknologipark som Sophia Antipolis er å skape et geografisk område hvor arbeidskraften kan hoppe fra bedrift til bedrift. På Fornebu vil man ikke kunne lykkes med å skape et slikt miljø, siden det vil være like interessant for arbeidstakerne å jobbe i andre bedrifter som ligger plassert i Oslo sentrum, mener Morten Gavlen. Han fullførte sin sivilingeniørgrad i industriell økonomi ved NTNU i Trondheim i 2001, og er nå er produktsjef for Amadeus Call Centre Solutions.

– Det teknologiske miljøet rundt NTNU i Trondheim er ledende i Norge, men det er for mye opptatt av intellektuelle problemstillinger og for lite rettet mot business, mener Gavlen. I sin hovedoppgave i 2001 intervjuet han teknologibedrifter både i Trondheim og i Oslo og fant at bedriftene i Oslo var markedsorienterte i betydelig større grad enn i Trondheim. Ifølge Gavlen er det teknologiske miljøet en åpenbar styrke, men det som trengs er mer fokus på å skape lønnsomme produkter og arbeidsplasser med teknologien i Trondheimsområdet.Flytter fra Trondheim

– Jeg vil anslå at minst 80 prosent av mitt kull på industriell økonomi og teknologiledelse flyttet fra Trondheim for å skaffe seg arbeid, til tross for at de fleste likte seg godt i Trondheim. Problemet er at det finnes få spennende arbeidsplasser i området, hevder Gavlen.

Likhetene mellom Trondheim og Sophia Antipolis er flere; det tunge tekniske universitetsmiljøet, stor tilgang av studenter, og en plassering et godt stykke unna landets økonomiske sentrum. Selv om Trondheim åpenbart er betydelig lenger unna Europas sentrum enn den franske rivieraen, fremhever Gavlen at det viktigste er gode flyforbindelser til andre byer. Han peker også på flere konkurransefortrinn i Norge, blant annet lønnsnivået.

– Det er dyrt å bo i Norge, men samtidig er lønningene betydelig høyere enn andre steder, noe som er et åpenbart konkurransefortrinn. Norge oppleves dessuten som et eksotisk land for mange, mener Gavlen.Utlendinger må dra

En god måte å rekruttere skarpe hjerner er ved å være tilstede på de store universitetene i Europa og tilby praktikantordninger, slik som Sophia Antipolis og andre teknologisentra gjør. Dessuten må det gjøres noe med visumreglene for utenlandsstudenter, mener Gavlen.

– Norge må jo være det eneste landet i verden som gir utenlandske studenter en gratis utdanning med en forutsetning om at de er nødt til å forlate landet når de er ferdige med graden. Jeg ble først klar over disse reglene mot slutten av mine studier, men som utenlandsstudentene selv sa: De drar ikke hjem til sine hjemland, de søker seg heller til USA eller andre land i Vest-Europa når de tvinges til å forlate Norge, sier Gavlen.

Utvalgte bedrifter i Sophia

 • Accenture
 • Amadeus
 • Air France
 • Bouygues Telecom
 • ETSI (European Telecommunications Standards Institute)
 • France Telecom
 • Gaz de France
 • Intel
 • Motorola
 • Oracle
 • Philips
 • Qualcomm
 • Siemens
 • Stonesoft
 • Thales Underwater Systems
 • Thompson
 • W3C
 • World Trade Center


Utvalgte utdanningsinstitusjoner

 • Centre National de la Recherche Scientifique
 • Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique
 • Institut National de la recherche agronomique
 • Ecole des Mines de Paris
 • Université de Nice – Sophia Antipolis
Les mer på:Frankrike er kjent for det gode liv, pittoreske småbyer, smakfull vin og flotte strender, men også for å insistere på egne standarder og på å alltid snakke fransk.

Teknologiparken Sophia Antipolis, en halvtimes kjøring fra Nice i Sør-Frankrike, er med sitt internasjonale miljø litt utypisk fransk.

1 av 3 utlending

1300 bedrifter og 26.000 ansatte holder til i parken, som med spesialiseringen på kommunikasjonsteknologi, IT-sikkerhet og elektronikk gjerne sammenliknes med Silicon Valley i USA.

Hver tredje ansatt i parken er utlending, og 11 prosent av selskapene er eid fra utlandet. Derfor er engelsk utbredt som arbeidsspråk.

– Sophia Antipolis er et virkelig sentrum for talent og ekspertise, og utdanningsinstitusjonene i parken er rettet mot business, forklarer Catherine Gentil i Team Côte d’Azur, en underorganisasjon av næringsforumet for regionen som er støttet av lokale myndigheter og næringsliv.Ingen norske

Mange internasjonale selskaper har avdelinger i Sophia Antipolis, deriblant Amadeus, Cisco, Philips og Siemens.

Norden er også til stede med for eksempel den finske bedriften Stonesoft. Derimot eksisterer det ikke norske bedrifter i parken.

– Det er helt klart negativt for Norge at vi ikke er til stede i et internasjonalt teknologisentrum som Sophia Antipolis, mener Paul Chaffey, administrerende direktør for Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter.

Klynge

Innenfor IT-sektoren er klyngeteorien populær, at selskaper som forsker innenfor samme felt vil tjene på å være lokalisert på samme sted, fordi det opprettes et samling av know-how i området hvor personer lett vil kunne hoppe mellom bedrifter.

Etter et visst punkt vil samlingen av know-how igjen trekke til seg nyetableringer, flere personer og mer risikovillig kapital.

– Innenfor disse bransjene forsker man mye innen de samme feltene, og at det derfor er viktig for norsk næringsliv å være tilstede i globalt ledende områder som Sophia. Både for selskapene selv, men også for at man kan bringe impulser og kunnskap hjem til Norge, mener Chaffey.


Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Fant ikke nordmenn

Club Sophia Nordic Link er en klubb som arbeider med å øke samarbeid mellom parken og de nordiske landene. Målet er både å fremme etableringer i Sophia Antipolis, men også å fremme samarbeid med teknologiparker i Norden.

Klubbens grunnleggere fikk imidlertid problemer med å finne eksempler på norsk aktivitet i regionen, og en av de, dansken Søren Kofoed, tror årsaken kan være at norsk næringsliv har vært mer fokusert på olje.

– Norske bedrifter har kanskje historisk ikke hatt så mye bruk for å etablere seg her nede. Men jeg har inntrykk av at det er i ferd med å endre seg, at Norge i større grad er opptatt av hva som skal skje etter oljen, sier Kofoed.

Seg selv nok?

– Som svenske har jeg alltid tenkt på Danmark som en del av kontinentet av geografiske årsaker, og på Sverige som et tilgrensende, mens jeg har hatt inntrykk av at Norge er mindre vendt mot kontinentet, sier Roger Thodenius fra Sverige.

Også han var blant grunnleggerne av Club Sophia Nordic Link, han har har 23 år bak seg i Sophia Antipolis, og gjennom firmaet North-South European Business Connection jobber han nå med å bistå svenske selskaper som ønsker å etablere seg i Frankrike.

Inntrykket deles av Abelia-sjef Chaffey, som mener at spesielt hans fagfelter sliter med lav internasjonal mobilitet blant selskaper og arbeidstakere. Oljebransjen og de maritime næringene har lyktes i å internasjonalisere seg på en helt annen måte enn IKT-næringen, mener han.

Språk

– I forhold til Frankrike konkret er nok språkproblemer en viktig del av forklaringen, i tillegg til at Norge historisk sett har hatt orientert seg mot Storbritannia, USA og delvis mot Tyskland. Samtidig er vi også svært konkurransedyktige i forhold til EU-prosjekter, så kanskje er manglende stimulanser noe av årsaken. Skattesystemet burde i større grad legge opp til internasjonal utveksling, mener Chaffey.I tillegg kan det være vanskelig å forholde sed til en ny businesskultur, og mentaliteten er forskjellig i Frankrike i forhold til Skandinavia, skal vi tro Thodenius. Blant annet betyr ikke en muntlige avtaler om leveranser til et gitt tidspunkt nødvendigvis det samme som hjemme.

– I tillegg er det fremdeles mye mer papir i administrasjonen, papirer som kun står på fransk. Men det er viktig å være klar over at skandinaver og skandinaviske selskaper har et godt rykte i Frankrike, påpeker Thodenius.

Port

Den franske rivieraen har også et godt rykte i Norge, kjent som et sted hvor solen alltid skinner, hvor havet er blågrønt med uendelige strender og livet er rolig og godt.

Men, som herrene fra Club Sophia også understreker, er det også mer å hente på rivieraen enn det gode liv. Et sterkt teknologisk trekkplaster med Sophia Antipolis sin konsentrasjon av know-how, og en mulig port til et marked med 60 millioner mennesker.

Flysystem

Et av de største selskapene i Sophia Antipolis målt i antall ansatte er reisesystemutvikleren Amadeus, som står bak systemet mange reisebyrå og sluttbrukere benytter for å bestille flybilletter, hotell og leiebil.

Blant rekkene finner vi bergenseren Morten Gavlen, produktsjef for Amadeus Call Centre Solutions som utvikler systemets brukergrensesnitt. Ifølge Gavlen har pengene mye å si for at ikke flere nordmenn jobber i Sophia Antipolis.

– Lønnsnivået er relativt lavt her nede i forhold til Norge, samtidig som det er relativt dyrt for husrom grunnet det store turistmarkedet, mener Morten Gavlen.

Godt eksempel

Selv begynte han å jobbe i Accenture før han etter et års tid hoppet over til Amadeus, og slik er Gavlen et eksempel på arbeidsmarkedet parken ønsker å skape.

For arbeidstakere er det mange spennende jobber tilgjengelig innenfor samme geografiske område. Om jobben i Amadeus er mer spennende enn det man kan finne i Norge er han usikker på, siden han dro ut rett etter studiene, men han er ikke i tvil om at det er lærerikt å jobbe i et internasjonalt miljø med en ganske annen tilnærming til business.

– I en bedrift med rundt 40 nasjonaliteter kan man ikke argumentere med verdibaserte standpunkt, siden folk vektlegger forskjellige forhold på forskjellige måter. For eksempel er nordmenn mer opptatt av ansattes velvære. Businesskulturen er tøffere enn hjemme, mener Gavlen.

Universitetsdrevet

Som i Silicon Valley i USA har utviklingen i Sophia vært nært knyttet opp mot universiteter, og i dag er det rundt 30.000 studenter tilknyttet universiteter i parken.

På denne måten er det stort tilgang av ferskt utdannende personer som gjerne begynner å jobbe i etablerte bedrifter eller prøver å starte opp på egen hånd.

Siden etableringen i 1969 har Sophia Antipolis gradvis vokst seg til å bli et sentrum for elektronikk- og IT-forskning i Europa.

Mentor

Mye av parkens suksess kan tilskrives senator Pierre Laffitte, som i kraft av sine gode forbindelser til ledende politikere og toppsjefer i Frankrike har vært og er fremdeles parkens mentor.

Områdets sterke posisjon nasjonalt i Frankrike illustreres av at regjeringens nye konkurranseklynger ble lansert nettopp i Sophia Antipolis av innenriksminister Nicolas Sarkozy.

For å møte globaliseringen utpekte regjeringen i fjor 67 industriklynger rundt omkring i landet til konkurranseklynger (pôles de competitivite), hvor forskning og samarbeid skal fremmes gjennom blant annet å gi nyetableringer skattelette.

Sophia Antipolis er utpekt som konkurranseklynger for sikker kommunikasjon, og totalt har regjeringen lagt 1,5 milliarder euro på bordet frem til 2008.

Kista

Hvordan stiller Sophia Antipolis seg hvis vi sammenlikner med andre teknologiparker i Europa? Norge har sitt IT-Fornebu, og store teknologiparker finnes det flere av, blant annet i Kista utenfor Stockholm, i Dublin og Imec i Belgia.

Ifølge Team Côte d’Azur er Kista Science Park utenfor Stockholm og Sophia ganske sammenliknbare, den største forskjellen er at det betydelig flere studenter i Sophia.

Men den lange listen over multinasjonale selskaper som er tilstede i parken, at telestandardiseringsinstituttet ETSI har sitt hovedkvarter her, og at W3C har sitt europeiske sentrum i Sophia Antipolis, vitner om områdets betydning.

– Tettheten blant virksomheter innenfor telekommunikasjons- og informasjonsteknologi gjør Sophia Antipolis til er et av de viktigste strategiske områdene i Europa, sier Catherine Gentil i Team Côte d’Azur.Sophia Antipolis

 • Etablert i 1969 på initiativ fra senator Pierre Laffitte.
 • Måler er å skape det tjueførste århundres Firenze, et sted hvor innovasjon, teknologi og økologi «i partnerskap ville bli symbolet på bærekraftig utvikling».
 • Sophia Antipolis kommer fra det greske ordet sophie som betyr kunnskap, og Antipolis som er det romerske navnet på teknologiparkens nærmeste by Antibes.
 • Ligger 30 min fra flyplassen Nice Côte d’Azur, en av Frankrikes travleste flyplasser
 • Fra å ha vært en skogkledd ås og dal i 1969 huser parken i dag 1300 bedrifter som sysselsetter 26.000 mennesker.
Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.