OLJE OG GASS

Europas gassmarked faller

GASSNASJON: Norges relative andel i det europeiske gassmarkedet øker.
GASSNASJON: Norges relative andel i det europeiske gassmarkedet øker. Bilde: BP
14. juli 2009 - 13:19

Fra januar til utgangen av juni i år har prisene på gass i Storbritannia falt med 62 prosent.

– Denne utviklingen kan få følger for viljen og evnen til å investere i nye feltutbygginger og transportløsninger på norsk sokkel, sa Gasscos direktør, Brian Bjordal, på jazzgass-konferansen i Molde tirsdag.

Han fastslo at gassledningsprosjektet Skanled ble stanset på grunn av usikkerheten, og at investeringer i ny infrastruktur kan bli rammet.

Godt nytt

En god nyhet hadde Gassco-direktøren likevel med seg til jazzbyen, som har ilandføringsstedet Nyhamna i Aukra som nærmeste nabo i vest og Norges største forsyningsbase Vestbase i Kristiansund noen mil mot nord.

EU er den store mottakeren av norsk gass, og EUs egenproduksjon av gass synker. Selv om markedet i Europa totalt sett faller, øker Norges relative andel i dette markedet.

Bjordal sa at stadig nye gassfunn i Norskehavet har styrket Nyhamnas posisjon som gassknutepunkt, fordi eksportløsningen allerede er på plass. Det er også lagt inn ekstra eksportkapasitet i de rørene som allerede eksporterer gassen ut fra Nyhamna.

Gro-strukturen

Dermed kan Ormen Lange landanlegg på Nyhamna også bli ilandføringssted for gassfelt som Onyx og Gro.

Det er spesielt stor interesse knyttet til Gro-strukturen i Norskehavet, 350 kilometer fra land. Dette kan vise seg å være et stort gassfelt. Norske Shell er operatør og 50 prosent eier. Statoil/Hydro har en andel på 40 prosent i feltet.

– Gassen ble påvist i juni. Nye undersøkelser må gjennomføres før vi vet hvor stort dette feltet er, sa Shell-direktør Reidar Saugstad på gasskonferansen.

I Norskehavet er det nå 12 felt i produksjon. 27 funn er gjort, og disse feltene vil etter hvert bli bygd ut.

– Det vi ser er at oljeproduksjonen faller på norsk sokkel. Vi håper at den skal flate ut. Samtidig øker gassproduksjonen, sa direktør for utvinning og drift i Oljedirektoratet, Johannes Kjøde.

Norge – en gassnasjon

Statssekretær Sigrid Hjørnegård i Olje- og energidepartementet mener at Norge etter hvert må venne seg til å være en gassnasjon mer enn en oljenasjon.

Gass gir i dag Norge enorme inntekter. Vi dekker en vesentlig del av Europas gassbehov. Det blir antydet at det fortsatt er 2.000 milliarder kubikkmeter uoppdaget gass på norsk sokkel.

– Vi er verdens nest største gasseksportør etter Russland og det er gjort nye og lovende funn både i 2008 og hittil i 2009. En svært stor andel av gassfunnene er gjort i Norskehavet, sa Hjørnegård.

Norskehavet er også den delen av norsk sokkel som har den største andelen av uoppdaget gass.

Hjørnegård mener at Norges rolle som gassleverandør på lang sikt vil bli større og større, selv om det akkurat nå er mye usikkerhet i markedet.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.