OLJE OG GASS

Europa trenger 50 Snøhvitfelt på 20 år

Både olje- og energiminister Ola Borten Moe og Statoil fnyser av tanken om å bremse opp i nord etter de store oljefunnene som ble gjort i fjor.

Ola Borten Moe
Ola Borten Moe Bilde: Anders J. Steensen

I Hammerfest samles oljeindustrien, politikere og beslutningstakere tirsdag og onsdag med enda større optimisme enn før, til oljekonferanse med Barentshavet som hovedtema.

Og her handler alt om å gi gass for å finne mer olje og gass i den minst utforskede oljeprovinsen i Norge.

Les også: Statoil finner mest i verden

Uoppdaget

Oljedirektør Bente Nyland understreker at det er stor usikkerhet om hva som befinner seg under havbunnen i nord.

Men også hun er optimist. Fire av de åtte brønnene som er boret det siste året har gitt funn.

– Hele 79 prosent av de ressursene vi tror ligger i Barentshavet er ikke påvist nå, sier hun.

Og med kjempefunnene på Skrugard og Havis øker optimismen for å kunne finne mer olje i et Barentshav der man tror tre firedeler av ressursene er gass.

Skrugard og Havis var verdens nest største nye oljefunn i fjor, bare overgått av Sverdrup i Nordsjøen.

Les også: Advarer oljeselskaper mot å rushe nordover

Handlefrihet

Statoils konserndirektør for produksjon og utvinning, Øystein Mikkelsen understreker at dette ikke endrer på det store bildet: At norsk sokkel står foran en produksjonsnedgang fra 2020.

Han vil ha mer.

– Åpning av nye områder er avgjørende for å kunne motvirke produksjonsnedgangen. Derfor vil vi ha konsekvensutredning både i Barentshavet og i Norskehavet. Det er viktig for å sikre handlefrihet til å utvikle industrien i nord, sa Mikkelsen under Barentshavkonferansen i Hammerfest tirsdag.

Stoltenberg: – Jeg vet ikke hva vi skal leve av etter oljen 

Eldre felt

I dag ligger verdens oljeproduksjon på 80 millioner fat per dag. Men oljen produseres først og fremst fra modne og eldre felt.

For å opprettholde den i 2035, må det bygges ut nye felt som produserer 50 millioner tonn per dag, påpeker Mikkelsen.

Den samme kurven gjelder også for gass.

Skal man opprettholde dagens gassforbruk i Europa om 20 år, må det produseres 250 milliarder kubikkmeter fra nye felt.

– Det tilsvarer at det må bygges ut 50 nye Snøhvifelt fram til 2030 for å opprettholde Europas forbruk av gass. En eventuell vekst i forbruket, vil kreve ytterligere utbygginger, sier Mikkelsen.

Les også: Norges oljeressurser eser ut

– Underlig debatt

Olje- og energiminister Ola Borten Moe har heller ikke mye sans for å ta en liten time out i aktivitetsnivået.

Han mener det er en «underlig» og gryende debatt om hvorvidt aktivitetsnivået på norsk sokkel er for høyt.

Underlig fordi det er langsiktige prosjekter og enorme investeringer i en næring som er avhengig av langsiktighet.

– Det er også viktig å minne om situasjonen i resten av Europa. Mens vi i Norge må håndtere pressproblematikk, er det stor arbeidsledighet resten av Europa. La oss derfor ikke gjøre en av våre største muligheter til et problem, sier Borten Moe.

Borten Moe: – Jeg er klimaoptimist

Bare starten

Han understreker at regjeringen ønsker vekst i nord.

Olje og gass er drivkraften i nordområdesatsingen, kunnskap er nøkkelen, og det å ta vare på miljøet og ta klimahensyn er ifølge Borten Moe også avgjørende her.

– Vi har bare sett starten på hva denne næringa kan bety for den nordlige landsdelen, sier Borten Moe.

Gahr Støre: – Feil å snakke om tida etter oljen

Les også:

Lyser ut 72 nye oljeblokker i Barentshavet

Trenger mer kunnskap om oljevern i kulde

– Ingen vil takke vår generasjon for manglende ressursforvaltning