NTNU - hovedbyugningen på Gløshaugen, Trondheim. (Bilde: Information Unit, NTNU)
(Bilde: NTNU)
MILLIARD: Under flymessen i Paris i forrige uke slo et til da ukjent indisk flyselskap til og bestilte fem av Airbus' kjempefly A380. Prisen er ukjent men hvert fly antas å koste rundt en milliard kroner. Det antas at den indiske versjonen tar rundt 700 passasjerer over to dekk. (Bilde: AIRBUS)

Europa samles om nytt MIT - NTNU-utenfor

 • Arbeidsliv

De 12 utvalgte

 • Imperial College London
 • Katholieke Universiteit Leuven
 • Technical University of Catalonia, Barcelona
 • Technische Universität Darmstadt
 • Institut National Polytechnique de Grenoble
 • KTH
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • Universität Karlsruhe (T.H)
 • Politecnico Torino
 • Instituto Superior Técnico Lisbon
 • Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
 • Helsinki University of Technology


De 12 universitetene går sammen om å danne CLUSTER - "Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education and Research"

Klusteret er forbeholdt ledende universitet på teknologi i Europa.

Formålet er å fremme avansert forskning og høyere utdanning for ingeniører, vitenskapsfolk og arkitekter i Europa.

Organisasjonen har eksistert siden før år 2000.

Flaggskip

KTH-rektoren Anders Flodstrøm er nylig valgt til leder av Clusteret de neste to årene.

Han ønsker å jobbe for å gi Europa et teknisk eliteuniversitet på linje med Massachusetts Insitute of Technology (MIT) i USA.

Målet er å lage et flaggskip for innovasjon og høyere utdanning uttaler EU-kommisjonen. Spesielt vil fokuset rettes mot miljøvennlig energi og nanoteknikk.

Kvalitetstempel

– Da nettverket ble dannet, handlet det mye om student- og lærerutbytte. Nå går visjonene mye videre og vi ønsker blant annet å diskutere kvalitetstempel på utdanninger og Cluster-akkreditering, sier Anders Flodstrøm til NyTeknik.

I dag handler utvikling om vekselvirkning med verden rundt seg. Det betyr samarbeid på tvers av landegrenser universiteter imellom og ikke minst mellom universitet og industri, understreker Flodstrøm.