ARKIVNYHETER

Europa må bruke mer gass

Anders J. Steensen
21. des. 2010 - 09:36

– Olje og gassindustrien har forsømt seg når det gjelder å kommunisere naturgassen store fordeler. Ved å erstatte kullkraftverkene med nye effektive kombikraftverk vil Europa møte de klimamålene som er satt, sier Helge Lund. – Dette er et faktum som ikke diskuteres i det hele tatt blant Europas politikere. Det er rett og slett ikke på dagsorden, sier han.

Kull bygges ut

Fortsatt bygges store kullkraftverk rundt om i Europa, og store deler av kraftproduksjonen baseres bruk av kull. Mange av disse kullkraftverkene er i dag nær sin levetid og må erstattes. – Gasskraftverk er konkurransedyktig med kullkraftverk, både når det gjelder investeringer og i drift. Nye atomkraft er fem ganger så dyre som gasskraftverk og de tar mye lengre tid å bygge. Samtidig vil det ta for lang tid for å få ned kostnadene ved fornybar energi. Jeg mener at gass er det eneste reelle alternativet for å nå klimamålene, sier Lund.

Uten subsidier

– Europas regjeringer er mer eller mindre samlet imot gass, selv om der den eneste energiformen som ikke er subsidiert. De er redd for å bli avhengig av gassimport fra Russland, og at gassforsyningen kan brukes som politisk pressmiddel fra russerne, sier professor Jonathan Stern.

Han har liten tro på at skifergass blir en vinner i Europa. – Vi må ha realistiske forventninger til skifergass. Jeg tror det blir vanskelig å overvinne opinionen dersom gass skal utvinnes i ett befolkete områder og sette vannforsyningene i fare.

Kun russisk gass tilgjengelig

Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til alternative ruter for gassforsyning fra områdene rundt Det Kaspiske hav. Det er lite trolig at en rørledning her lar seg realisere før 2020. Dermed gjenstår kun nye forsyninger fra Russland gjennom de eksisterende rørledningene og den nye North Stream gjennom Østersjøen. I dagen situasjon er en videre utbygging av det norske rørledningsnettet lite sannsynlig uten nye store funn på norsk sokkel.

Ønsker EU press på Barentshavet

Økonomidirektør i det internasjonale Energibyrået, Fatih Birol, mener at de europeiske regjeringen frykter utviklingen ved at dannes et gasskartell. – Vi ser at OPEC landene pluss Russland ønsker et slikt uønsket kartell. Derfor mener jeg at EU må presse på for å øke mulighetene for gass fra Barentshavet, sier han.

Les mer om: