Europa først med fusjonskraft

GLOHETT: Inne i det smultringformede reaksjonskammeret blir hydrogengassen opphetet til 100 millioner grader før fusjon kan finne sted. Prosessen må gå av seg selv uten ytterligere tilskudd av energi, før reaktoren kan kalles en suksess. (Bilde: JET)
SE GUBBEN: Her et lite gløtt inn i den avstengte JET-reaktoren. ITER blir minst like stor men får et langt mer moderne styringssystem og langt mer effektive magneter. Håpet er at storskala fusjonskraft skal gjøre verden uavhengig av olje og gass, slik at den menneskeskapte drivhuseffekten kan svekkes og kanskje elimineres. (Bilde: JET)
PROPAGANDA: Folkene bak ITER viker ikke tilbake for gamle propagandatricks i sine forsøk på å gjøre reaktoren kjent og akseptert. Det minner kanskje litt om Kraft durch Freude? TEGNING ITER
  • energi

Varmen tas ut i en varmeveksler og koker vann, en dampturbin eller flere driver generatorer og lager strøm. Drivstoffet hentes fra havet.

Som drivstoff brukes så vel deuterium som tritium. Problemet blir å få plasma til å tenne, for fusjonen krever en jevn arbeidstemperatur på 100 millioner grader C.

Smelter

Kolossale magneter som ligger i ring rundt reaksjonskammeret tvinger gassen til å rotere og til å ligge som en smultring midt i kammeret, uten kontakt med kammerveggene.

Skulle kontakt oppstå, bråsmelter kammerveggene og katastrofen er et faktum.

JET hadde eget kraftverk for sikkerhets skyld, det får også ITER.

Men ingen skal tro at dette blir lett: Fra før av har USA (i Princeton Laboratory) og Europa (i Joint European Termonuclear reactor JET i Culham, England) kjørt årelange forsøk.

Dårlig handel

Energiutbyttet sto ikke i rimelig forhold til innsatsen, noe sted. Rekorden i nettoproduksjon har JET med sine 16 MW. Overskuddet oppsto ved en input på mange hundre MW.

Euratom Research Framework Programme har vedtatt å satse ”minst 750 millioner euro” på fusjonsforskningen som skal muliggjøre ITER, som den nye reaktoren skal hete (International Thermonuclear Experimental Reactor).

Det er nå avgjort at ITER skal bygges, og at den skal bygges i den franske høyteknologiske regionen – ved tettstedet Cadarache. Regionen strekker seg fra Marseilles til Nice.Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå