NATURVITENSKAP

Euro-kinesisk satellittsamarbeid

Den europeiske romorganisasjonen ESA og dens kinesiske «kusine» CNSA skal samarbeide om utskytningen, driften og datainnsamlingen fra de to satellittene DSP-1 og DSP-2, som har fått det lyriske navnet Double Star .

Den første satellitten skal skytes ut i mars neste år, mens den neste skal ut i rommet mars året etter. Resultatene skal sammenstilles med resultatene fra ESAs Cluster-satellitter. ESAs økonomiske bidrag til prosjektet er rundt 65 millioner kroner.

DSP-1 skal gå i en ekvatorialbane, nærmere bestemt i 28,5 graders relativ vinkle til ekvator. Satellitten skal gå en 550x60.000 kilometer elliptisk bane og studere magnetfeltet rundt jorda.

DSP-2 skal gå i en polar bane og studere blant annet hvordan partikler fra sola påvirker magnetfeltet. Denne satellitten får en bane på 350x25.000 kilometer, og en omløpstid på sju timer og 18 minutter.

Til sammen håper forskerne at Double Star kan gi noen flere svar på hvordan Sola påvirker klimaet og miljøet på Jorda.

Les mer om: