SAMFUNN

Eureka-FoU frem fra skuffen

Joachim Seehusen
4. juni 2003 - 11:15

Vieillefosse vil blåse nytt liv i Eureka som arena for forskningsbasert industriell nyskapning. Første juli overtar franskmannen ledelsen av sekretariatet i Brüssel.

- Vi må insistere på å markedsføre Eurekas suksesshistorier, de er der, og de er mange. Dessverre er det "ingen" som kjenner dem, sier han.

Vieillefosse har tro på en praktisk og pragmatisk tilnærming til utfordringene. Det kommer frem allerede på visittkortet til den nye lederen, der tittelen er sjeldent presis: Next head of secretariat, July 01.2003.

Men han er allerede i gang med å legge planene for å styrke Eureka. Strategiplanen skal presenteres for ministermøtet som finner sted i København sent i juni.

Etterpåklokskap

Den kommende sekretariatslederen etterlyser en strategi for videreføring og oppfølging av avsluttede prosjekter. Han mener det er for mange eksempler på prosjekter som har ført til et vellykket resultat i form av en prototyp, uten at noe skjer.

- Når prosjektet er avsluttet er alle fornøyde, sier takk for seg og går hver til sitt. Vi bruker ikke nok tid på arbeidet etter prosjektet.

Vieillefosse tror dette henger sammen med at mange av deltakerne i Eureka-prosjekter er småbedrifter med begrenset gjennomslagskraft overfor banker og venturefond.

- Vi må etablere en europeisk database som kan benyttes overfor investorer. I dag tenker de fleste lokalt, vi må bli flinkere til å tenke europeisk. Det er ingenting i vegen for at en norsk bank kan finansiere et spansk prosjekt, men problemstillingen i dag er at "ingen" vet hva som skjer utenfor egen stuedør, sier han.

I tillegg til databasen vil Vieillefosse satse langt mer på markedsføring av Eureka og gjenopprette stillingen som markedsdirektør, som forgjengeren Heikki Kotilainen fjernet i fjor.

- Jeg kommer fra industrien, jeg har en helt annen bakgrunn enn Kotilainen, sier Vieillefosse.

EU-samarbeid

Franskmannen ønsker et tettere samarbeid mellom Eureka og EU. Han avviser at dette vil føre til økt byråkrati og fjerne Eureka fra den opprinnelige "bottom up" tankegangen hvor industriens ønsker og behov skal komme i fremste rekke.

- Industriens behov skal fortsatt være det viktigste. I dag foregår det mye dobbeltarbeid, blant annet med flere av de store cluster-prosjektene i Eureka og forskning styrt av EU. Eureka skal fortsatt ha et "à la carte "-system hvor bedriftene kan velge samarbeidspartnere og hva de ønsker å samarbeide om.

- I EUs rammeprogrammer for FoU er det kun 14 prosent industrideltakelse, i Eureka er 60 prosent av deltakerne industribedrifter. Industrien vil aldri gå til EU, de har ikke tid til å vente på et tungt byråkrati.. Det er ingen fare for at Eureka vil bli slukt av EU, det er snarere snakk om å utfylle hverandre, sier Vieillefosse.

EUs ministerråd har satt som mål at FoU-innsatsen skal økes fra dagens 1,9 prosent av BNP til 3 prosent innen 2010. Mesteparten av denne veksten skal komme fra privat sektor.

- Jeg er ikke sikker på om EU vil nå det målet, men Eureka er et meget godt verktøy for bidra til at målet nås., sier Vieillefosse.

Les mer om Eureka på www.forskningsradet.no/fag/ie/eureka/ og www.eureka.be

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.