EU vurderer å frikoble strømprisen fra gassprisen. Umulig, tror analytikere

EU presses av medlemslandene til å komme med tiltak mot høye strømpriser.

EU vurderer å frikoble strømprisen fra gassprisen. Umulig, tror analytikere
Denne høsten har det vært mangel på gass og rekordpriser i hele verden. Sammen med høye CO2-kvotepriser, lite vind og lite nedbør har det også dratt kraftprisene kraftig opp. Gassrørledningen Langeled frakter naturgass fra Trollfeltet og Ormen Lange, via Nyhamna på Aukra, til Easington i England. Bilde: David Chancellor

Denne høsten har vært preget av rekordhøye priser på både gass, kull og strøm i hele Europa. Flere land har bedt EU-kommisjonen om å komme med tiltak for å bøte på de høye prisene.