KRAFT

EU vil splitte NVE

FOR TETT: - For tette bånd mellom offentlige myndigheter og de som skal drive tilsyn med kraftsektoren, kan være problematisk, i følge advokat Hallvard Gilje Aarseth i Advokatfirmaet Thommessen. ILLUSTRASJON: Malin K. Wilhelmsen
FOR TETT: - For tette bånd mellom offentlige myndigheter og de som skal drive tilsyn med kraftsektoren, kan være problematisk, i følge advokat Hallvard Gilje Aarseth i Advokatfirmaet Thommessen. ILLUSTRASJON: Malin K. Wilhelmsen
Øyvind LieØyvind Lie
19. sep. 2011 - 07:12

I dag kan Olje- og energidepartementet (OED) instruere Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på en rekke områder.

Hallvard Gilje Aarseth
I dag kan Olje- og energidepartementet (OED) instruere Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på en rekke områder. Hallvard Gilje Aarseth. Thommessen

Men i EUs såkalte Eldirektiv III kreves det at Norge må ha en energiregulator som er helt uavhengig av politisk kontroll og markedsinteresser, slik som Kredittilsynet og Post- og teletilsynet. Det skal stimulere til økt konkurranse på kraftmarkedet.

– EU-kommisjonens syn var at regulatorenes effektivitet ble hemmet av politisk innblanding og at større uavhengighet var nødvendig for å forbedre konkurransesituasjonen, sier advokat Hallvard Gilje Aarseth i Advokatfirmaet Thommessen.For tette bånd

Uavhengighet anses også som viktig fordi offentlige aktører er tungt inne på eiersiden i kraftsektoren.

– For tette bånd mellom offentlige myndigheter og de som skal drive tilsyn med sektoren vil dermed kunne være problematisk, sier Aarseth.

Den nåværende norske modellen, hvor NVE har viktige regulatoroppgaver, vil ifølge advokaten antagelig ikke tilfredsstille dette kravet fordi politikerne har mulighet til å instruere NVE gjennom OED.

Det ligger dermed an til at viktige oppgaver som hittil har ligget hos NVE, må skilles ut til et eget organ som ikke er underlagt politisk instruksjonsmyndighet.Skal overvåke Statnett

For eksempel må NVEs oppgaver med å bestemme nettariffer og føre kontroll med nett- og produksjonsvirksomheter skilles ut.

Den uavhengige regulatoren vil også overvåke Statnetts investeringsplaner og overvåke at regelverket om forsyningssikkerhet og leveringspålitelighet overholdes.

Den mest nærliggende løsningen er ifølge Aarseth å legge oppgavene som må gjennomføres på en uavhengig måte, til et nyopprettet organ, mens NVEs oppgaver for øvrig fremdeles blir liggende der de er.

LANGSIKTIG: NVE forteller på sine hjemmesider at "Kompleksiteten innenfor NVEs forvaltningsområder tilsier større behov for planmessighet, langsiktighet og kontinuitet i vårt arbeid."
BEDRE FORUTSIGBARHET: En uavhengig regulator kan gi bedre forutsigbarhet rundt rammebetingelsene for nettselskapene og hvilken avkastning ulike nettinvesteringer gir, noe som er en hemsko for fornyelsen av kraftnettet i dag. Bildet er fra NVEs bygg i Oslo. Fredrik Drevon

Svekket politikermakt

En annen løsning kan være at hele eller større deler av NVE gjøres om til et uavhengig organ, eller at regulatorfunksjoner fra ulike sektorer, for eksempel post– og teletilsyn, samles i et felles organ, slik man har gjort i Tyskland.

Endringene vil gi politikerne mindre muligheter til å påvirke for eksempel utforming av tariffer og etablering av utenlandskabler.

Aarseth tror en uavhengig regulator vil gi større forutsigbarhet rundt de overordnede rammebetingelsene for nettselskapene og hvilken avkastning ulike nettinvesteringer gir, noe som er en hemsko for fornyelsen av kraftnettet i dag.Tilpasser seg

Statssekretær Eli Blakstad (Sp) i OED opplyser at departementet i samarbeid med Island og Liechtenstein arbeider med utforming av nødvendige EØS-tilpasninger slik at rettsaktene vil kunne innlemmes i EØS-avtalen.

Hun vil ikke svare på spørsmål rundt oppsplitting av NVE, utover ved å vise til at departementet forbereder et høringsnotat for forslag til lovendringer i forbindelse med energipakken, hvor spørsmålet om uavhengig regulator blir ett av temaene.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.