Bærekraft

EU vil miljømerke investeringer

Kan gjøre «grønnvasking» vanskeligere.

EU-kommisjonen foreslår miljømerking for investeringer.
EU-kommisjonen foreslår miljømerking for investeringer. (Bilde: Colourbox)

Kan gjøre «grønnvasking» vanskeligere.

EU-kommisjonen går inn for et felles europeisk klassifikasjonssystem for å rangere økonomisk aktivitet ut fra bærekraft. 

Det nye systemet skal gjøre det lettere å sluse økonomiske investeringer over til aktivitet som er bærekraftig, miljøvennlig og klimavennlig, ifølge EU-kommisjonen.

Tanken er å innføre et felles europeisk rangeringssystem der investeringene får karakter i seks forskjellige «fag»:

  • utslipp av klimagasser
  • tiltak for klimatilpasning
  • bruk av vann- og havressurser
  • avfallshåndtering og resirkulering
  • forurensning
  • beskyttelse av økosystemene

Finnes ikke felles system

I dag finnes det ikke noe felles system for slik miljømerking av investeringer i EU. I stedet har det vokst fram ulike rangeringssystemer i forskjellige land. Det forvirrer investorer, samtidig som det øker faren for ren grønnvasking, advarer EU-kommisjonen.

Når det nye systemet kommer på plass, vil det ifølge EU-kommisjonens forslag bli forbudt å markedsføre fond eller enkeltinvesteringer som grønne hvis disse ikke tilfredsstiller EUs krav.

For å bli merket som grønn, må den økonomiske aktiviteten bidra positivt langs minst én av de seks variablene som listes opp i rangeringssystemet.

I tillegg vil det bli stilt krav om at aktiviteten ikke forårsaker alvorlig skade langs noen av de andre fem variablene.

Kommentarer (2)

Kommentarer (2)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå