EU vil ha kyst-innspill

EU vil ha kyst-innspill
VAKKER: Sårbar kystnatur og maritimt miljø må brukes bærekraftig. EU ønsker norske innspill. Bilde: Tore Stensvold

EU påpeker at Norge allerede har relevant erfaring med slik planlegging, blant annet med forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og Lofoten.

Bærekraft

Kyststripen og de marine områdene i Europa byr på betydelige økonomiske muligheter, men har samtidig mye sårbar natur.

EU er ute etter å lage en plan som på en bærekraftig måte skal forvalte havet og kysten.

Bredt

Organisasjonen ser at det er behov for overordnet og koordinert samarbeid om langtidsplanlegging mellom de europeiske landene.

For at samarbeidet skal bli vellykket, må flere sektorer trekkes inn.

Frist

EU har satt åtte ukers høringsfrist fra 24. mars. Mer info finnes på nettsidene til Norges Eu-delegasjon.

Les mer om: