EU vil gripe inn mot droner som truer privatlivets fred

Dette vil også gjelde i Norge.

EU vil gripe inn mot droner som truer privatlivets fred
Droner med påmonterte kamera skal få strengere regelverk om EU-kommisjonen får det som de vil. Bilde: Colourbox

Dette skal reglene innholde

  • Sikkerhetsgodkjennelser. EU-standardene vil ta utgangspunkt i at fjernstyrte flysystemer skal leve opp til samme sikkerhetsnivå som bemannede luftfartøyer. EASA skal utarbeide standardene.
  • Kontroll med beskyttelse av data og privatlivets fred. Kommisjonen vil sikre at droner overholder de gjeldende databeskyttelsesregler.
  • Kontroll med sikkerheten. Sivile droner kan brukes til kriminalitet og terror. Derfor skal myndighetene føre kontroll med alle involverte aktører.
  • Rammer for erstatningsansvar. Kommisjonen vil undersøke behovet for å endre reglene i den nåværende ansvarsforsikringsordningen, som i dag primært gjelder for bemannede luftfartøyer, så det også gjelder fjernstyrte flysystemer.
  • Forskning og støtte til ny industri. Forsknings- og utviklingsinnsatsen skal strømlinjeformes, så utviklingstiden og godkjenningen for lovende teknologier blir så kort som mulig. Det skal også opprettes en egen støtteordning for teknologiutvikling for droner, rettet mot små og mellomstore bedrifter.

Sivile droner inntar det europeiske luftrommet for fullt.

I Teknisk Ukeblad har vi tidligere skrevet hvordan de kan brukes til å avdekke skader på veier og jernbanebruer, overvåke naturkatastrofer og kanskje en gang i fremtiden brukes til postlevering.

Nettopp dette er formål som EU-kommisjonen nå trekker frem i en pressemelding om at de nå ønsker felles standarder for bruk og utvikling av droner.

Les også: Sparer millioner på å sjekke kraftlinjene med droner

Regelkaos

Eksplosjonen i antall droner skjer i et kaos av ulike regler og sikkerhetskrav fra land til land. Dette vil EU-kommisjonen nå rydde opp i, skriver den danske nettavisen Ingeniøren.

Kommisjonen foreslår felles regler for privatlivets fred, databeskyttelse, forsikring og erstatningsansvar.

Reglene skal sikre mot uønskede effekter av dronene, men de skal også sørge for at europeisk industri skal være konkurransedyktig i utviklingen av disse.

– Mange mennesker, deriblant meg selv, er bekymret for sikkerheten ved bruk av disse dronene, samt betydningen for privatlivets fred, sier Siim Kallas, nestformann for transport i kommisjonen.

Les også: Dette multikopteret skygger unna norske flyplasser

Grenseoverskridende

Man anslår at droner om ti år vil utgjøre ti prosent av luftfartsmarkedet, tilsvarende 15 milliarder euro om året. Kallas mener at man derfor må få et felles regelverk allerede nå.

– Fjernstyrte fly er nærmest per definisjon skapt for å krysse grenser. Men fortsatt er denne industrien ung. Vi har nå muligheten til å få et sett regler som alle kan forholde seg til, akkurat slik som man gjør med større fly, sier Kallas.

Kommisjonen vil i løpet av året starte det de kaller en «dyptgående konsekvensanalyse» av droneutfordringene. Analysen vil følges opp av et lovforslag som skal godkjennes av medlemsstatene og Europaparlamenetet. Gjennom EØS-avtalen vil en slik lov trolig bli gjeldende for Norge.

Les også:

Vil selge droner til politiet  

Norske forskere skal bruke droner til å telle sel

Ubemannet helikopter kan bli et industrieventyr

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.