ENERGI

EU vil gi mer støtte til fornybar energi - men ikke til vannkraft med magasin

NVE er bekymret fordi vannkraft med magasinkraft ikke er med i EUs nye støtteregler, verken for fornybar energi eller energilagring.

EU-kommisjonen åpner for betydelige støtteordninger for fornybar energi og atomkraft. Men vannkraft med reservoarer omfattes ikke, heller ikke i ordninger for energilagring.
EU-kommisjonen åpner for betydelige støtteordninger for fornybar energi og atomkraft. Men vannkraft med reservoarer omfattes ikke, heller ikke i ordninger for energilagring. Bilde: E-CO Energi
Alf Ole AskBrussel-korrespondent for Energi og Klima
4. mai 2023 - 13:00

Artikkelen er sampublisert med Energi og Klima.

EU-kommisjonen har kommet med forslag til reform av EUs strømmarked. Målet er å sikre stabile lave energipriser, men uten at det går ut over investeringene i fornybar energi.

Derfor åpner Kommisjonen for betydelige støtteordninger for ny fornybar energi og atomkraft. Med fornybar menes det her sol, vind, geotermisk energi – og vannkraft uten reservoar.

Der disse energikildene og atomkraft bygges ut med offentlig støtte, skal det brukes såkalte «toveis differansekontrakter.» Det betyr at utbygger sikres en viss pris for strømmen. Faller prisen under dette gulvet, dekker det offentlige mellomlegget. Dersom prisen går over et visst nivå, tilfaller dette det offentlige.

Får heller ikke støtte som energilagring

Forslaget har vært på høring i Norge og det har kommet inn 16 høringssvar. Der kommer det fram at forskjellsbehandling av vannkraft med magasin og elvekraft skaper en utfordring for Norge.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) påpeker at vannkraft med magasin heller ikke omfattes av støtteordninger for lagring av energi.

NVE mener det ikke er naturlig at vannkraft med magasin omfattes av toveis differansekontrakter, men legger til: «Vi vil allikevel presisere at det er uheldig hvis vannkraft med magasinkapasitet verken er inkludert i støtteordninger som omfatter alle andre kategorier ny fornybar kraftproduksjon eller i støtteordninger som gjelder lagring.»

Vannkraft med magasinkapasitet er den viktigste fleksibilitetsressursen for balansering av det norske kraftsystemet, skriver NVE-sjef Kjetil Lund i høringssvaret. <i>Foto:  Ellen Synnøve Viseth</i>
Vannkraft med magasinkapasitet er den viktigste fleksibilitetsressursen for balansering av det norske kraftsystemet, skriver NVE-sjef Kjetil Lund i høringssvaret. Foto:  Ellen Synnøve Viseth

NVE viser til at «vannkraft med magasinkapasitet er den viktigste fleksibilitetsressursen for balansering av det norske kraftsystemet og også svært viktig i nordisk sammenheng.»

«Gitt en fremtid med større andel væravhengig kraftproduksjon blir tilgang til fleksibilitet viktigere for å balansere kraftsystemet til enhver tid. Ulike fleksibilitetsressurser bør likebehandles i regelverket, slik at de mest effektive løsningene tas i bruk», heter det i høringsuttalelsen som er undertegnet NVE-direktør Kjetil Lund.

Rører ikke hovedprinsippene i markedet

Olje- og energidepartementet (OED) har levert et eget innspill, hvor de advarer mot å sette i verk større reformer av markedet. De frykter at det kan svekke prissignalet overfor vannkraftprodusentene.

Utstrakt bruk av differansekontrakter og pristak kan «forstyrre kraftprodusentenes disponering av energi over tid, og således lede til manglende tilbud i perioder med høy etterspørsel. Dette kan utgjøre en utfordring for forsyningssikkerheten», heter det i OEDs høringsuttalelse.

De fleste norske høringssvarene understreker at de er tilfredse med at Kommisjonen ikke rører prinsippet med marginalpris. Det betyr at markedsprisen for energi fortsatt skal settes av produksjonskostnaden for den dyreste enheten.

Siden høsten 2021 har den dyreste gassen brukt i gasskraftverk i Europa satt strømprisen. 

Også den norske kraftbransjen, LO og NHO støtter hovedlinjene i reformen.

Prosjektet Goliatvind får to milliarder kroner i støtte fra Enova. De vil bruke kraftkabelen som allerede forsyner oljefeltet med strøm fra land.
Les også

Enova: Gir to milliarder til Goliatvind

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.