KRAFT

EU vil fjerne kraftlinjehøring

EU foreslår kun én offentlig høring for viktige kraftlinjer, basert på en 15 siders brosjyre.

Øyvind LieØyvind LieJournalist
26. apr. 2012 - 14:04
Vis mer

EU har svært dårlig tid med å få på plass nok nett til å ta imot de enorme mengdene med fornybar energi, spesielt vindkraft, som bygges ut både til lands og til vanns i hele Europa.

Derfor lager EU-kommisjonen nå nye retningslinjer for trans­europeisk energiinfrastruktur.

Tre år

Ifølge forslaget til retningslinjer skal den maksimale tidsrammen for behandling av konsesjons­søknader være kun tre år.

To år gis til utbyggers forberedelser, mens myndighetene kun får ett år til saksbehandling.

I forslaget legges det ikke opp til noen offentlig høring av selve konsesjonssøknaden.

Isteden skal det i den toårige forberedelsesfasen gjennomføres én offentlig høring, basert på en brosjyre som ikke skal være lengre enn 15 sider.

Linjer i Norge

Det er ikke klart hvilke prosjekter som skal omfattes av det nye regel­verket, utover at de skal være av felles europeisk interesse.

Men i et brev til Olje- og energi­departementet skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at sjøkabler mellom Norge og kontinentet eller Storbritannia vil kunne være omfattet.

Videre vil investeringer i Norge som har en vesentlig påvirkning på kraftutvekslingen mellom Norge og andre land, kunne bli med.

Les også: Kraftlinje kan rasere sjøreservat

Statnett får ikke kamuflere luftspenn

Slik kan jordkabel erstatte høyspentlinjer 

Udemokratisk

Forslaget er imidlertid vagt formulert og ennå ikke ferdig behandlet. Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) frykter at regelverket også skal gjelde for store deler av sentralnettet på Sør-Vestlandet og vannkraftutbygginger med magasiner og pumpekraftverk som leverer kraft til Europa.

– En kommune kan ikke foreta en forsvarlig saksbehandling av en stor nett- eller vannkraftutbygging basert på en 15 siders brosjyre, advar­er LVK i sin høringsuttalelse.

LVK er kritisk til at det ikke legges opp til høring av selve konsesjonssøknaden.

– Det er et klart avvik fra norsk praksis og en klar demokratisk svekkelse av det gjeldende norske system, skriver LVK.

Strider mot nettmeldingen

Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken mener forslaget fra EU er stikk i strid med signalene fra regjeringens nettmelding om at ulike interessene skal høres.

– EU-kommisjonens forslag er en klar svekkelse av demokratiet i slike saker. Slik kan dårlig opplyste saker som er behandlet på en lite demokratisk måte, tvinge gjennom kraftlinjer som kanskje var unødvendige, sier Haltbrekken.

Lettfattelig informasjon

Konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett mener derimot at infrastrukturpakken gjør høringsprosessene mer inkluderende, mer interaktive og mer uavhengige.

– Forslaget om en 15 siders brosjyre er EU-kommisjonens måte å «tvinge» systemoperatører til å gi lettfattelig informasjon for å styrke hørings- og konsultasjonsmekanismene, sier Løvås.

Når folk får slik informasjon på et tidlig tidspunkt, kan de lettere påvirke beslutningene om for eksem­pel trasévalg.

– De nasjonale myndigheter har uansett mulighet til å stille strengere krav til prosessene, og Statnett publiserer i tillegg frivillig store mengder informasjon om alle våre prosjekter, sier Løvås.

Les også: 900 kulturminner langs Balsfjord-Hammerfest-linjen

Oslo kan slippe monstermaster

Her er Sydvest-linken

Ny norsk-svensk kraftlinje: – Vi har ikke hørt et pip fra Statnett

Utenlandskablene blir kraftig forsinket 

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.