OLJE OG GASS

EU trenger mindre gass

MINDRE GASSBEHOV: IEA og direktør Nobuo Tanaka mener gassbehovet i Europa når en topp tidlig på 2020-tallet. Det gjør at Russland får mindre makt, og kan føre til at Norge tjener mindre penger.
MINDRE GASSBEHOV: IEA og direktør Nobuo Tanaka mener gassbehovet i Europa når en topp tidlig på 2020-tallet. Det gjør at Russland får mindre makt, og kan føre til at Norge tjener mindre penger. Bilde: Reuters
Kjetil Malkenes Hovland
6. nov. 2009 - 14:02

Det internasjonale Energibyrået IEA legger i neste uke fram sin World Energy Outlook 2009, som legger grunnlaget for OECD-landenes planlegging innen energi og klima.

Avisen Financial Times har fått kjenneskap til hva som står i utkastet til rapporten.

Det forteller at Europas behov for naturgass ikke blir like stort som tidligere antatt.

Europeisk gassforbruk synker

Europa satser på energieffektivisering, fornybar energi og kjernekraft og vil dermed bruke mindre gass framover, ifølge IEA.

Selv om økonomien i EU skulle bedre seg etter finanskrisen, spår IEA at Europas gassetterspørsel ikke vil nå 2008-nivået på 542 milliarder kubikkmeter gass før i 2020, og deretter faller behovet til 525 milliarder kubikkmeter i 2030, ifølge utkastet fra IEA.

Dette kan føre til gassoverskudd og fallende priser, noe som gjør Europa mindre avhengig av Russland som er den største gassleverandøren og har en fjerdedel av verdens gassreserver.

Lavere priser vil naturlig nok også gjøre norsk gass mindre lønnsom.

Globalt gassbehov synker

Det globale behovet for gass kan synke med fem prosent innen 2015 og 17 prosent innen 2030 sammenlignet med «business as usual», viser framskrivningene fra IEA. De forutsetter da at det settes i verk tiltak for energieffektivisering og utvikling av fornybar energi.

Det globale gassmarkedet har utviklet seg fra selgers marked til kjøpers marked fordi etterspørselen svekkes mens tilbudet øker, sier rapporten ifølge Financial Times.

USA trenger mindre LNG

I tillegg har USA avdekket store reserver med skifergass, slik at de ikke trenger å importere så mye flytende gass som tidligere ventet.

«Fremskrivninger av global etterspørsel peker mot underforbruk av interregionale rørsystemer og LNG-kapasitet rundt omkring i verden. Dette kan få langtrekkende følger på gassprisene,» sier utkastet ifølge avisen.

Gass-topp rundt 2020

Det har vært ventet at Europa kommer til å skifte over fra kull til gass i framtiden, for å kutte CO2-utslippene. Men gassbehovet kommer ifølge IEA bare til å øke på kort sikt, og behovet vil nå toppen tidlig på 2020-tallet fordi energiselskapene vil utvikle mer kjernekraft og fornybar energi.

IEA slapp klimakapittelet i World Energy Outlook tidligere i høst. Der kom det fram at finanskrisen gjør at CO2-utslippene i 2009 kan falle med opptil tre prosent: Les saken her

Dette gir en enestående sjanse til å endre verden i grønn retning, mente IEA.

– Trenger ikke gassen

Klimakapittelet i World Energy Outlook pekte på at forbruket av fossil energi må synke innen 2020 dersom verden skal nå togradersmålet. Naturvernforbundet sa da at dette må få følger for Norges planer for petroleumsindustrien.

– Det betyr at argumentet om at vi må åpne nye områder og produsere mer olje og gass ikke holder. Statoil bruker klimaargumenter for å eksportere norsk olje og gass. Når forbruket skal ned, så er det ikke hold i det argumentet, sa Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund til Teknisk Ukeblad den 6. oktober.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.