EU: Skipsfarten må omfattes av klima­kvoter for å få kuttet utslipp

Som en del av innsatsen for å få ned klimautslippene vil både EU-kommisjonen og EU-parlamentet innlemme skipsfart i ordningen for handel med utslippskvoter.

EU: Skipsfarten må omfattes av klima­kvoter for å få kuttet utslipp
Handelssystemet for utslippskvoter (ETS) – som Norge også er med på – bør utvides til å omfatte skipsfart, mener EU-kommisjonen. Foto: Tore Stensvold

– Karbonprising vil fortsatt spille en viktig rolle