KRAFT

EU sier ja til månelanding

TROR PÅ STATLIG LANDING: Bellona tror, i likhet med Olje- og energiministeren, at EU vil komme til å tillate statstøtte til CO2-renseprosjekter som er planlagt på Mongstad.
TROR PÅ STATLIG LANDING: Bellona tror, i likhet med Olje- og energiministeren, at EU vil komme til å tillate statstøtte til CO2-renseprosjekter som er planlagt på Mongstad.Bilde: Wikipedia
Jannicke Nilsen
23. jan. 2008 - 15:09

EU gir ingen økonomisk støtte til 10-12 planlagte demonstrasjonsanlegg for rensing av CO2 og deponering i berggrunnen - til stor skuffelse for europeiske energibedrifter.

Anleggene for CO2-håndtering skal etter planen være fyrtårn og vise vei for EU-land som et av de sentrale klimareduserende tiltakene i Europa.

Men EU lemper nå på kravene i sitt ellers så strenge regelverk for statstøtte.

"Almenn interesse"

I klimapakken EU legger fram i dag sier EU at de vil ha en positiv holdning til CO2-håndteringsprosjekter.

Industrien og det enkelte EU-land oppmuntres til selv å spleise på de 10-12 CO2-håndteringsanleggene gjennom investeringer fra industrien og støtte fra det offentlige.

Det er godt nytt for regjeringens planer om CO2-rensing og deponering av CO2 fra kraftvarmeverket på Mongstad.

- EU-kommisjonen mener at demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering er av almenn europeisk interesse, og vil derfor tillate statsstøtte til dette, sier Aage Stangeland i Bellona, som har fulgt utviklingen i EUs regelverk for statstøtte nøye.

Hurtigbehandling

I tillegg vil EU-kommisjonen opprette et EU-organ som får i oppgave å sørge for kompetanseoverføring fra demonstrasjonsanleggene til andre EU-land.

Dette organet vil sørge for rask saksbehandling av søknader for statstøtte til de 10-12 demonstrasjonsanleggene.

Om Mongstad blir ett av demonstrasjonsanleggene, er for tidlig å si. Stangeland mener imidlertid kraftvarmeverket har en god sjanse.

- God kandidat

- Mongstad tilfredstiller EUs krav om at pilotanlegget skal være fullskala, ha en ambisiøs tidsplan, bidra til oppbygging av kompetanse og ny teknologi. Jeg vil si at Mongstad er en veldig god kandidat, sier Stangeland.

Men selv om kraftvarmeverket ikke skulle få en slik status av EU, vil regjeringen likevel kunne gi statstøtte til prosjektet, dersom EU-forslaget blir endelig vedtatt.

- Andre anlegg for CO2-håndtering kan også få statstøtte, men må gjennom en vanlig, formell søkerbehandling, i motsetning til hurtigbehandlingen som demonstrasjonsanleggene vil få, sier Stangeland.

Vinn-vinn

EUs konkurransekomissær mener EUs konkurranseregelverk gir en vinn-vinn-situasjon

- Reglene for statstøtte er et betydelig bidrag til energi- og klimaarbeidet i unionen, og til den pågående arbeidet med å reformere statstøtteregelverket. Dette er en vinn-vinn-situasjon for medlemslandene, med tanke på å finansiere miljøprosjekter og for økonomisk vekst i EU-regionen, sa EUs konkurransekommisær Neelie Kroes under dagens pressekonferanse.

Forslagene fra EU-kommisjonen må godkjennes av alle EUs 27 medlemsland og EU-parlamentet før de kan tre i kraft.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.