MOTOR

EU-regler stopper hk-begrensning for unge bilførere

IKKE FOR UNGDOM: Distriktsleder i Trygg Trafikk i Oppland, Ivar Ringen, vil at de yngste bilførerne bare skal kunne kjøre laveffektbiler. Da blir denne Audien med 2,7 liters V6 motor for stor. Her salgskonsulent Sindre Halbjørhus ved Møller Bil Skøyen i Oslo. - En effektreduksjon hadde kanskje vært fornuftig, men det er vanskelig å gjennomføre noe slikt, sier 23-åringen.
IKKE FOR UNGDOM: Distriktsleder i Trygg Trafikk i Oppland, Ivar Ringen, vil at de yngste bilførerne bare skal kunne kjøre laveffektbiler. Da blir denne Audien med 2,7 liters V6 motor for stor. Her salgskonsulent Sindre Halbjørhus ved Møller Bil Skøyen i Oslo. - En effektreduksjon hadde kanskje vært fornuftig, men det er vanskelig å gjennomføre noe slikt, sier 23-åringen. Bilde: Truls Tunmo
Truls Tunmo
8. sep. 2010 - 10:26

Den tragiske ulykken i Ringebu for to og en halv uke siden, der en 20 år gammel kvinne omkom og to unge ble alvorlig skadet, har skapt en debatt om å redusere effekten i biler som kjøres av de yngste førerne.

– Det dreier seg om holdningsskapning, og vi må være kreative og nytenkende. Vi må bruke de erfaringene vi har gjort i forbindelse med effektreduksjon på motorsykler. Jeg ønsker også at de yngste bilførerne skal ha effektbegrensning på bilene de kan kjøre. Det er viktig å reise en samfunnsdebatt om dette, sier Ivar Ringen til Teknisk Ukeblad.– Felles EU-godkjenning

Men forslaget hans kan bli svært vanskelig å få gjennomført ifølge Erik Sætre, senioringeniør i seksjon for kjøretøyteknikk i Vegdirektoratet.

– Problemet er at biler har en felles EU-typegodkjenning, det gjelder også bilene i Norge. Dersom man skal endre effekten, må bilen typegodkjennes på nytt med ny effekt. Da vil for eksempel også avgassverdiene som CO2 påvirkes, og det må utføres en helt ny avgasstesting og godkjenning. Vi kan ikke typegodkjenne særskilt i Norge. Nasjonal ordinær typegodkjenning ble avviklet for flere år siden, sier Sætre.Motorsykler

– Hvorfor lar effektreduksjon seg gjøre på motorsykler?

– Det er av samme grunn – de blir EU-typegodkjent som laveffektsykler fordi EU har felles krav til laveffektsykler for de yngste motorsyklistene. Skal man få gjennomført det samme på biler, så må det i så fall skje gjennom EU-regelverket for typegodkjenninger av kjøretøy, sier Sætre.Klusser med motorsyklene

Han opplyser for øvrig at det er et problem for trafikkmyndighetene å avdekke juks med effekten på motorsykler.

– Det er enkelt å få full effekt ut av en motorsykkel som har effektreduksjon. Og det er i praksis vanskelig å avdekke slikt juks, sier Sætre.Ingen effektgrense

Heller ikke et forbud mot å kjøre biler med motorer over en viss effektgrense vil la seg gjennomføre, ifølge NAF-advokat Jens Chr. Riege.

– På førerkortsiden gjelder også internasjonale konvensjoner som er samordnet og harmoniserte for de forskjellige førerkortklassene. Slik jeg ser det, vil det derfor være en sperre mot å kunne innføre slike regler i Norge. Dessuten ville det ha blitt store kontrollutfordringer ved å innføre slike regler, sier Riege.

Les mer om: