EU refser Belgia for manglende kontroll av atomkraftverk

Europadomstolen mener Belgia skulle ha gjennomført utredninger av miljøkonsekvensene før de forlenget godkjenningen av to atomreaktorer.

EU refser Belgia for manglende kontroll av atomkraftverk
Oversikt over kjernekraftverkene som Belgia har fått refs for: Doel 1 og 2 til høyre i bildet. Foto: ENGIE Electrabel

Domstolen kom til at Belgia ved å droppe utredningene har brutt loven, og nå må gjennomføre miljøvurderinger og vise at det er alvorlig risiko for strømmangel om kraftverkene må stenge.

Domstolen behandlet saken etter at to miljøvernorganisasjoner hadde anmeldt den.

Siden de to aktuelle kraftverkene Doel 1 og Doel 2 befinner seg i nærheten av grensa til Nederland, må også Nederland inkluderes i en miljøvurdering.

De to kraftverkene skulle ha vært stengt i 2015 etter 40 års drift, men den belgiske nasjonalforsamlingen vedtok forlenge driften i ti år for å hindre strømmangel.

700 millioner euro ble brukt på oppgradering og modernisering, men myndighetene foretok ikke den samme utredningen av miljøkonsekvensene som de ville ha gjort ved åpningen av et nytt kraftverk.

Les mer om: