EU må kutte fossiler

EU må kutte fossiler
FARVEL, FOSSILER: EU må begrense olje- og gassimporten, mener EU-kommisjonens president José Manuel Barroso. Den årlige regningen er totalt på 2,5 prosent av BNP, eller 2430 milliarder kroner. Bilde: FRANCOIS LENOIR

EU må begrense olje- og gassimporten, mener EU-kommisjonens president José Manuel Barroso.

Unionen holdt denne måneden sin første energikonferanse, og Europas massive avhengighet av fossil energi var et viktig tema.

Regningen for olje- og gassimporten er nå på 2,5 prosent av BNP i EU, eller 2430 milliarder kroner.

Må modernisere

«Det trengs massiv satsing på å modernisere og utvide Europas energiinfrastruktur,» var en av konklusjonene fra toppmøtet. EU-politikerne har satt seg strenge mål, men fortsatt er det langt fram til målene nås.

Ifølge nettstedet EurActiv har politikerne nå skjønt at energimarkedet ikke selv vil bygge ut elnettet og gassforbindelsene som trengs på kontinentet.

Da må skattebetalerne ta regninga. De må betale for en utbygging av det europeiske elnettet på nærmere 1600 milliarder kroner. Dette skal sørge for at vindkraft nordfra og solkraft sørfra kommer fram til forbrukerne. EU ligger for øvrig langt bak målet om å bli 20 prosent mer energieffektive innen 2020.

EUs fellesuttalelse etter møtet

Finansierer gassrør

Det skal nå utarbeides et system med egne obligasjoner som skal betale for gassrør og kraftlinjer.

Dette systemet er det energikommisær Günther Oettinger som får ansvaret for, inkludert forhandlinger med Aserbajdsjan om å levere gass til eventuelle nye rørledningsprosjekter.

Under energimøtet klarte franskmennene å forhandle fram enighet om å satse mer på deres kjernekraftindustri, og polakkene fikk gjennom å finne ut mer om potensialet for å utvinne europeiske skifergass-ressurser.

– Kina løper fra

En rapport fra Accenture og Barclays Capital viser at det trengs 2300 milliarder kroner for å møte EU-målene, men at EU bare investerer 235 milliarder kroner årlig i grønn energi.

– Se deg rundt, og du ser at massiv konkurranse tar av i USA, Kina og Brasil. Vi mister våre konkurransefortrinn, sier Lars Hansen i danske Novozymes til Reuters.

Les mer om: