KRAFT

EU kutter klimautslippene med 20%

FØRSTE CO2-PILOTANLEGG: Vattenfall byggde verdens første pilotanlegg for et CO2-fritt kullkraftverk opp mot kraftverket Schwarze Pumpe som ligger ved Spremberg sør for Berlin.
FØRSTE CO2-PILOTANLEGG: Vattenfall byggde verdens første pilotanlegg for et CO2-fritt kullkraftverk opp mot kraftverket Schwarze Pumpe som ligger ved Spremberg sør for Berlin.Bilde: Vattenfall
Mona Sprenger
8. jan. 2007 - 10:22

Det kommer frem i en omfattende rapport som EU-kommisjonen legger frem onsdag, og som Teknisk Ukeblad har fått innsikt i.

Kommisjonen gir seg ikke i 2020 og vil redusere CO 2- utslippene med minst 35 prosent innen 2030. Kuttene skal være minst 50 prosent innen 2050 i forhold til nivået utslippene lå på i 1990, som Kyoto-protokollen har som referanseår.

Vil gå i tet

Teknisk Ukeblad har fått tilgang til rapporten om det europeiske energimarkedet, som EU-kommisjonen legger frem denne uken.

Rapporten har en bred gjennomgang av det europeiske energimarkedet, og peker ut veien framover.

Dagens energipolitikk er ikke bærekraftig, skriver kommisjonen, og vil ta en global lederrolle i en ny industriell revolusjon og endre måten EU bruker energi på.

Arbeidsplasser

En sterk politikk som arbeider for energieffektivisering og utbygging av fornybar energi mener kommisjonen vil bidra til økt konkurranseevne.

Investeringer i energieffektivisering og fornybar energi i EU vil i det lange løp skape flere arbeidsplasser i EU fremfor bare å betale for olje, gass og kull.EU-kommisjonen forslår en rekke tiltak for å nå dette målet:

  1. EU skal fra dags dato starte en prosess som skal føre til at EU blir verdens mest energieffektive region. Målet er å forbedre energieffektiviteten med 20 prosent innen 2020.
  2. EU vil opprettholde sin stilling som verdensledende på fornybar energi, for å sikre dette skal 20 prosent av EUs totale energi ha opprinnelse fra fornybare energikilder innen 2020.
  3. EU vil satse på forskning, utvikling og anvende teknologi som reduserer CO 2-utslippene, i tillegg til å utvikle ny og kostnadseffektiv fornybar energi og utvikle CO 2- fri teknologi.
  4. Liberalisering: Innen tre år skal alle EU-borgere ha muligheten til å kjøpe energi fra flere konkurrerende kraftleverandører.
  5. EU skal utvikle effektive mekanismer for å kunne håndtere alle forsyningskriser og utvikle en felles ytre energipolitikk. Målet er å snakke med "en felles stemme”. EU vil vedta et aktivt program for å skape mangfold i EUs tilgang til leverandører, spesielt for medlemsstater som i dag er avhengige av én leverandør.
  6. EU vil øke innsatsen for utviklingsland og prioritere å ta i bruk fornybar energi for å bedre livet til verdens fattigste. EU vil spesielt fokusere på å bygge ut ren energi i landsbyer i Afrika som i dag ikke har elektrisitet.

Disse seks strategiene representerer kjernen i den nye felles europeiske energipolitikken. Kommisjonen skriver at dette politiske målet representere et viktig skritt for å håndtere forsyningssikkerheten og konkurransekraften.

Sverige har en nasjonal målsetning om at utslippene skal reduseres med 25 prosent innen 2020. Norge har ennå ikke vedtatt noe langsiktig nasjonalt mål.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.