EU diskuterer tjenestedirektiv

  • Samfunn

EU har strevd med å bli enige om ordlyden helt siden direktivet kom på bordet første gang i 2004.

Det er spesielt Frankrike og Tyskland som frykter at det såkalte opprinnelseslands- prinsippet vil uthule og rasere årtiers kamp for arbeideres rettigheter.

Blir ikke ministrene enige, skal saken behandles og avgjøres på et ekstraordinært ministermøte 29. juni.