PRODUKSJON

Ettertraktet miljøteknologi

Miljøfrelsere: Jon Augeli, Heidi Krekling, Svein Ole Strømmen og Tom Flattum opplever stor suksess med salg av norsk miljøteknologi.
Miljøfrelsere: Jon Augeli, Heidi Krekling, Svein Ole Strømmen og Tom Flattum opplever stor suksess med salg av norsk miljøteknologi.Bilde: Ole Ketil Helgesen
Ole K. Helgesen
12. des. 2005 - 13:34

De kaller seg Norges ledende eksportbedrift av miljøprodukter.

Og etter hvert som meldingene om nye store kontrakter stadig strømmer ut fra hovedkontoret på Skøyen i Oslo, er det vanskelig ikke å tro at det stemmer.

– Miljøteknologi er en av våre hovedsatsinger, og to av nisjeproduktene våre er basert på norsk teknologi. Kullfyrte kraftverk og raffinerier over hele verden benytter vår prosess for å fjerne SO 2 ved hjelp av sjøvann. I tillegg har vi i en årrekke vært den ledende leverandøren av rense- og gjenvinningsanlegg for aluminiumsindustrien, sier Svein Ole Strømmen, administrerende direktør i Alstom.Fanger svovel med sjøvann

SO 2-renseteknologien ble utviklet for 30 år siden da Alstom fant en enkel løsning på lokale SO 2-problemer. Renseprosessen reduserer svovelutslippene med 95 prosent, uten bruk av andre kjemikalier – kun sjøvann og luft.

– Når SO 2 absorberes i sjøvann, blir det til løst sulfat. Dermed kan det svovelholdige sjøvannet slippes ut i sjøen igjen, etter først å ha vært gjennom et vannbehandlingsanlegg, forklarer Strømmen.

Sjøvann inneholder store mengder svovel i form av sulfater. – Faktisk kommer all den svovelen som finnes i fossile brensler opprinnelig fra havet. Så i prinsippet sender vi bare svovelen tilbake der det kom fra, sier direktøren.Renser aluminiumsfabrikker

Også innen aluminiumsindustrien har norskutviklet miljøteknologi en sterk posisjon. Alstom leverer renseutstyr til aluminiumsverk i sårbare områder som regnskogen i Amazonas og på tundraen i Sibir.

– I motsetning til en tradisjonell ett-trinns medstrøms prosess har vi utviklet en svært effektiv renseprosess som foregår motstrøms i to steg hvor friskt aluminiumoksid blir injisert i filteret. Teknologien har lave investerings- og driftskostnader med en virkningsgrad over 99 prosent. Derfor er den ettertraktet, sier Strømmen.

Enorme kontrakter

Nylig fikk Alstom den største miljøkontrakten et norsk selskap noensinne har fått. SO 2-renseteknologien skal benyttes i et stort kullkraftverk i Wales, og kontrakten er på hele 1,7 milliarder kroner. Etterspørselen etter norsk miljøteknologi øker kanskje aller mest i Kina, hvor Alstom foreløpig har levert renseanlegg for over 350 millioner kroner.

– Etter at de ble tildelt OL i Beijing, har kineserne bestemt seg for å gjøre noe med forurensingen sin, sier Strømmen. Han slår fast at Alstom er et av få selskaper som faktisk tjener penger i Kina.

2

CO -rensing i sikte

Alstom ser stadig etter nye områder hvor de kan bruke kompetansen sin. Ett av de prioriterte områdene fremover er å bli en viktig aktør innen CO 2-separasjon.

– Det er naturlig at vi ønsker å få innpass på dette markedet. Vi har lang erfaring med rensing av avgasser. Utfordringen blir å finne løsninger som gjør CO 2-rensing lønnsomt, sier Strømmen.

Les mer om: