Etterslepet på offentlig infrastruktur har kommet opp i 3200 milliarder kroner

Etterslepet i vedlikehold bare øker og øker – det er kommunene og fylkeskommunene som sliter mest. Statlig infrastruktur og bygg er i langt bedre tilstand.

Etterslepet på offentlig infrastruktur har kommet opp i 3200 milliarder kroner
Her ryddes E39 ryddes ved Vassenden i Jølster etter jordras som også rammet fylkesveei 451. Manglende skred- og flomsikring er bare to av en rekke utfordringer det norske veinettet står overfor. Foto: Audun Braastad/NTB

Da Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) i 2010 la frem sin første rapport om rikets tilstand, var det et behov for 800 milliarder kroner for å heve offentlig infrastruktur og offentlige bygg til nivå 4 på en skal fra 1 til 5. Dette er nivået rett under «som nytt» og det er ikke behov for annet enn normalt løpende vedlikehold.