ARBEIDSLIV

Etterlyser næringsstrategi

Hild Lamvik
12. mars 2002 - 10:42

Norges Eksportråd, Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) og Selskapet for industrivekst SF (SIVA) slår alarm over myndighetenes neglisjering av næringssamarbeidet mellom Norge og EU-søkerland som Estland, Latvia og Litauen.

- De raskt voksende markedene i landene som søker om EU-medlemskap representerer unike muligheter for norsk næringsliv. Men norske bedrifter har langt dårligere rammevilkår for handel og investeringer enn våre nordiske naboland og EU for øvrig, påstår de i en pressemelding.

- Med mindre noe gjøres, kan Norge tape konkurransen om de raskt voksende markedene i Sentral- og Øst-Europa. I Utenriksdepartementets handlingsplan for EUs nye søkerland, er næringssamarbeid ikke en gang tatt med, advarer trioen.

De etterlyser en helhetlig strategi for Norges forhold til EUs nye søkerland som inkluderer næringssamarbeid.