Etterlyser næringsstrategi

Norges Eksportråd, Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) og Selskapet for industrivekst SF (SIVA) slår alarm over myndighetenes neglisjering av næringssamarbeidet mellom Norge og EU-søkerland som Estland, Latvia og Litauen.

- De raskt voksende markedene i landene som søker om EU-medlemskap representerer unike muligheter for norsk næringsliv. Men norske bedrifter har langt dårligere rammevilkår for handel og investeringer enn våre nordiske naboland og EU for øvrig, påstår de i en pressemelding.

- Med mindre noe gjøres, kan Norge tape konkurransen om de raskt voksende markedene i Sentral- og Øst-Europa. I Utenriksdepartementets handlingsplan for EUs nye søkerland, er næringssamarbeid ikke en gang tatt med, advarer trioen.

De etterlyser en helhetlig strategi for Norges forhold til EUs nye søkerland som inkluderer næringssamarbeid.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå