Etterlyser løft for ingeniørstudier

Studenter. Realfag. Teknologi. Høyere utdanning. Søkertall. Samordna opptak. (Bilde: Colourbox.com)
Pål Espen Bondestad, leder for NITO Studentene. (Bilde: Høgskolen i Narvik)
  • Karriere

I revidert nasjonalbudsjett øker regjeringen bevilgningene til utdanningssektoren.

– Vi synes det er positivt at basisbevilgningen i universitets- og høyskolesektoren økes. Samtidig registrerer vi at regjeringen ikke har foreslått noen økning i bevilgningen til ingeniørutdanningene, sier Pål Espen Bondestand, leder i NITO Studentene.

Stort frafall

– Vi har lenge påpekt at ingeniørutdanningene kommer dårlig ut med dagens finansieringssystem, og at det er et sterkt behov for økte bevilgninger for å høyne kvaliteten og redusere frafallet, som i dag er på opptil 50 prosent, sier han.

Det kom fram i en undersøkelse NITO nylig gjennomførte blant dekanene for landets ingeniørutdanninger.

– Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland erkjente også problemene NITO avdekket i ingeniørutdanningene, og at disse utdanningene kommer uheldig ut i finansieringssystemet. NITO Studentene hadde forventet at statsråden tok tak i dette allerede i revidert statsbudsjett, for å sikre at alle som starter på ingeniørutdanning høsten 2008 faktisk vil kunne fullføre utdanningen, sier Bondestad.

Høstens nye studietilbud

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå