Etter 60 år er det oppdaget regnefeil i planleggingen av ikoniske høyhus

I forbindelse med renoveringen av Bellahøjhusene i København er det funnet feil i de opprinnelige statiske beregningene. Flere høyhus må forsterkes.

Etter 60 år er det oppdaget regnefeil i planleggingen av ikoniske høyhus
Det er funnet feil i de opprinnelige statiske beregningene for fem av de 28 Bellahøjhusene i København. Nå må betongtårnene forsterkes. Foto: Morten Munk Andersen/Ingeniøren

En regnefeil fra den gang statiske beregninger ble skrevet ned med blyant på linjert papir, kan få store konsekvenser for noen av Danmarks eldste høyhus.