ARBEIDSLIV

Ett voksenopplæringsrike

Fra 1. januar 2001 slås Norsk Fjernundervisning (NFR), Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt (NVI) og Statens ressurs- og voksenopplæringssenter (SRV) sammen og samles under navnet VOX – voksenopplæringsinstituttet.

VOX skal være en nasjonal institusjon som skal initiere og drive forsknings- og utviklingsarbeid og legge til rette for samarbeid mellom alle aktører i voksenopplæring. Basen blir fordelt mellom Trondheim og Oslo. Det skal være et utviklingssenter og en kunnskapsbase for det brede voksenopplæringsfeltet, ifølge en pressemelding fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF).

VOX skal ha tre fagavdelinger: Avdeling for forskning, utvikling og analyse (Trondheim), Avdeling for metodeutvikling og Avdeling for kunnskapsformidling og kunnskapsforvaltning.

Avdeling for forskning, utvikling og analyse vil ligge i Trondheim, mens de to andre avdelingene vil ligge i Oslo. Samlokaliseringen i Oslo er planlagt til 1. august 2001.

Turid Kjølseth er ansatt som administrativ leder for VOX. Hun kommer fra jobben som rektor ved Statens ressurs- og voksenopplæringssenter.

Les mer om: