Ett år forsinket, men nå starter byggingen av det landbaserte oppdrettsanlegget

På lengre sikt vil Havlandet Havbruk kombinere lakseproduksjonen med hydrogenproduksjon til hurtigbåten mellom Bergen og Selje.

Ett år forsinket, men nå starter byggingen av det landbaserte oppdrettsanlegget
Slik ser de for seg en oppskalert versjon av oppdrettsanlegget på land. Illustrasjon: INC Gruppen

Havlandet Havbruk startet denne måneden byggingen av pilotanlegget for lakseoppdrett på land på oljebasen i Florø. Pilotanlegget skal huse 200 tonn fisk i to tanker, og etter hvert er planen å oppskalere til 10.000 tonn.