ELBIL

Etablering av ladeanlegg: hva har de i offentlige anskaffelser forstått som det private ikke har fått med seg?

At offentlige anskaffelser av ladestasjoner setter krav til leverandørene om åpne kommunikasjonsprotokoller tar jeg som en selvfølge, alle kunder burde få dette valget.

Kjetil Hulbach.
Kjetil Hulbach. Foto: CTEK
Kjetil Hulbach, salgssjef CTEK Norge
3. mai 2021 - 12:07

Antall elbiler fortsetter å øke her til lands, så mye som halvparten av alle nye biler er elbiler, og det anslås at elbilimporten vil stige ytterligere i årene som kommer. I takt med dette øker selvsagt behovet for smart ladeinfrastruktur. I tillegg til typen strømnett, behov og mengde tilgjengelig strøm, er det mange viktige komponenter som spiller inn når man skal velge ladestasjon. En av disse er som nevnt, på fagspråket kalt åpen kommunikasjonsprotokoll, OCPP. (Open Charge Point Protocol)

I de fleste offentlige anskaffelser de siste årene har det vært et krav om at ladestasjonene som skal anskaffes må ha åpne kommunikasjonsprotokoller. Dette er fordi man skal kunne muliggjøre for kommunikasjon mellom ladestasjonene, og at administrasjonssystemet fra ulike leverandører kan snakke sammen. For å få til dette holder det ikke med tilgang til produsentens skyløsning, slik mange leverandører opererer med i dag, det må være tilgang direkte i laderen. Bakgrunnen for dette er egentlig veldig enkel – det skal være mulig å endre leverandør og system på sikt, uten å være prisgitt at produsent av ladeboks åpner for integrasjon med andre systemer.

Skal kun det offentlige ha muligheten til å kunne bytte ladeløsning?

Jeg setter spørsmålstegn ved at det kun er det offentlige som setter dette kravet, hva med for eksempel borettslag og sameiere?

Fra 1. januar 2021 ble retten til lading av elbil og ladbar hybridbil lovfestet for både sameiere og borettslag. Derfor jobber mange av disse nå med å utrede mulighetene rundt lading, det er mye man skal tenke på og hensynta – blant annet hvordan løsningen man velger tar seg ut på sikt. For hvem vet hva som kommer?

For ladestasjoner i private hjem/enebolig så kan det også være aktuelt å ha en smart lader. Om utgifter for lading skal dekkes av arbeidsgiver for f.eks lading av firmabil er det særdeles viktig å ha OCPP i selve ladestasjonen. Arbeidsgiver eller leasingselskapet samarbeider gjerne med en ladeoperatør for avregning, og for å få dekket inn utgifter. Da er det synd å måtte bytte ut en ny ladeboks kun fordi den ikke er levert med OCPP.

Nye løsninger vil helt sikkert komme enten det være seg hardware, software, apper, styringssystemer osv. Det kan også være nye aktører som leverer gode 3.parts løsninger. Jeg mener det er veldig synd for sluttkunde om dette ikke kan benyttes fordi leverandøren av ladeanlegget har valgt å ikke ha åpen kommunikasjons protokoll i selve laderen. For vi kan ikke forutsette at «mannen i gata» kjenner til alle slike tekniske detaljer.

Kan man stole på skytjenester?

Det motsatte av åpen protokoll er det vi på norsk kaller produsenteid programvare. Kort fortalt betyr det at produsentens programvare bruker opphavsretten til å beskytte sitt eierskap, rett og slett at bruksretten blir begrenset. I tillegg kan lisensen ha begrensninger som er ment å sikre produsenten salgsinntekter, som forbud mot videreformidling.
Ved å velge en leverandør av ladebokser som har produsenteid programvare er kunden avhengig av leverandørens plattform/skyløsning. Hvis denne feiler, for eksempel ved autentiseringsproblemer blir det problemer med å få ladet. Teknologien svikter. Det kan være treghet i oppstart av ladingen, eller at man ikke får ladet i det hele tatt fordi tjenesten er offline. Det kan skape mange problemer og er synd for både kunde og leverandør.

Jeg mener det burde være et felles mål for bransjen å operere med åpent og tilgjengelig nettverk. Da kan kunden selv velge, uavhengig av leverandør. Så mitt tips til sluttkunde eller eier av et ladeanlegg, er å se om produsenten man velger er medlem av Open Charge Alliance. De jobber for å fremme utvikling og overholdelse av kommunikasjonsprotokoller i ladeinfrastrukturer og standarder gjennom samarbeid, testing og sertifisering.

Forsvarssjef, general Eirik Kristoffersen er helt enig med sin svenske kollega, øverstkommanderende Mikael Bydén, som nylig ba alle svensker være forberedt på krig.
Les også

Forsvarssjefen: – Vi har dårlig tid

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.